1. maj – er arbejdernes kampdag aktuel eller antikveret?

1. maj giver mening for mig. Jeg nyder fællesskabet med de andre fagforeninger, politiske partier og politikere. Jeg nyder at møde socialrådgivere og andre gode folk.

REGIONSLEDER: På et nyligt tillidsmandsmøde opfordrede jeg folk til at deltage sammen med deres kollegaer i de lokale i 1. maj-møder, der bliver arrangeret i mange byer af LO, FTF og politiske partier. En tillidsrepræsentant gav udtryk for, at det ikke lige var noget for hende. Hun ville bruge den halve fridag på noget andet. Hun opfatter 1. maj som en lidt antikveret, overflødig paradeforestilling.

Hun er en del af fagbevægelsen og omsætter overenskomst og aftaler i dagligdagen på arbejdspladsen, og er enig i den førte politik i Dansk Socialrådgiverforening. Så hvorfor støtter hun ikke op om fagbevægelsens kampdag?

Selv deltager jeg hvert år i 1. maj som den største selvfølge. Jeg nyder fællesskabet med de andre fagforeninger, politiske partier og politikere. Jeg nyder at møde socialrådgivere og andre gode folk. Det giver mening for mig, at talerne sætter fokus på, hvor langt vi er nået, hvilke aktuelle udfordringer der er, og hvilke veje vi skal gå med de krav, som skal sikre og forbedre løn og arbejdsforhold på et hastigt forandrende arbejdsmarked med ny teknologi og robotter, og et presset velfærdssamfund med fattigdomsskabende ydelser for familier på kontanthjælp.

Mange før os har kæmpet i generationer for at få ordentlige arbejdsforhold med aftaler og indgåede overenskomster. Det er ikke kommet af sig selv eller via lovgivningen. Det er derfor vigtigt, at vi den ene dag om året i fællesskab tager et historisk tilbageblik og bekræfter, at vi har brug for hinanden på tværs af fag, og at vi er nødt til at stå sammen for at få flere muskler og blive stærkere. Derfor arbejdes der også på et fælles forslag om at fusionere hovedorganisationerne LO og FTF – netop for at blive en stærkere part på arbejdsmarkedet.

1. maj er moderne networking med vedligeholdelse af relationer, som skal bruges i det fagpolitiske arbejde. 1. maj er lokale topmøder, hvor medlemmer/ lønmodtagere møder fagforeningsformænd og både lokalpolitikere og landspolitikere til uformelle snakke. 1. maj er en international kampdag, hvor fagbevægelsen verden over viser solidaritet med hinanden.

Indrømmet – den danske fagbevægelse ville ikke gå nedenom og hjem, hvis vi ikke holdt 1. maj. Indrømmet – der er andre vigtige ting. Indrømmet – der skal løbende ske udvikling af fagbevægelsen for at sikre tilslutning især fra de unge, der netop er blevet en del af arbejdsmarkedet.

Og det er fuldstændigt op til hvert enkelt medlem, hvordan de vælger at deltage i demokratiet og møderne i fagbevægelsen. Vi er forskellige – sammen – i Dansk Socialrådgiverforening og i fagbevægelsen. Det vigtigste er, at man er medlem af en overenskomstbærende fagforening. Jeg håber, du havde en god 1. maj.

Anne Jørgensen er formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Syd