Socialrådgiveren 3/18

Indhold

En stor del anbragte børn har behov for støtte i skolen

5 HURTIGE: Måske er det ikke overraskende, at mange anbragte børn har brug for støtte i skolen. Men ph.d.-studerende Misja Eiberg var alligevel overrasket over omfanget, da hun undersøgte behov for skolestøtte til anbragte børn.

DS om ghettoudspil: Mere fattigdom, straf og tvang skaber ikke bedre boligområder

- Vi deler regeringens ambition om et mere sammenhængende Danmark, men det får vi ikke gennem fattigdom, straf og tvang, siger socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau. Og hun tager skarpt afstand fra forslaget om fængselsstraf til socialrådgivere, hvis de ikke overholder deres skærpede underretningspligt lige som hun efterlyser fokus på sociale indsatser.

OK18 Strejkevarsel: Løn er den store knast

Vi har ikke rejst krav om en lønfest, men tiden er inde til at sikre socialrådgivere og andre offentligt ansatte en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet, så vi kan selvfølgelig ikke acceptere endnu et kriseforlig. Sådan lyder det fra Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, efter at OK18-forhandlingerne på både det regionale, kommunale og statslige område er brudt sammen, og der er udsendt strejkevarsel.

OK18: Sådan forbereder vi os på konflikt

Vi har spurgt tre tillidsrepræsentanter, hvad de mener om en eventuel storkonflikt på det offentlige område? Deres arbejdsplads er udtaget til konflikt, så hvordan forbereder de sig? Og hvilke konsekvenser vil konflikten få for borgerne?

Forsker advarer om fordomme som selvopfyldende profeti

Ny undersøgelse viser, at elever i det særligt udsatte boligområde Tingbjerg, som er på regeringens ghettoliste, vokser op med negative forventninger fra forældre, lærere og SSP-medarbejdere. Mens de unge selv er glade for at gå i skole og har positive forventninger til uddannelse og job, tror forældrene til børn på Tingbjerg Skole, at cirka hver femte vil ende som arbejdsløs og hver sjette som kriminel.

Tingbjerg – i virkeligheden

Vi er taget på reportagetur til det særligt udsatte boligområde Tingbjerg, som er på ghettolisten. Både socialrådgivere, en skoleleder og en mor, der har børn på Tingbjerg Skole, er bekymrede for konsekvenserne af den negative fortælling om området. Som både socialarbejdere, forældre og ikke mindst politikere bidrager til.

Elever: Ghetto lyder overdrevet

De fire elever, som vi talte med på Tingbjerg Skole, mener, at folk skal lade være med at dømme en bydel, som de ikke kender. Og ordet ghetto? Det lyder overdrevet og som et sted, hvor man ikke kan gå i fred.

Et kønnet helhedssyn

KOMMENTAR: Der mangler et kønnet fokus i den sociale indsats. Køn skal på skemaet på uddannelserne og dermed tilføje en ny dimension til helhedssynet. Det manglende fokus på køn skaber nemlig en begrænsning i den socialfaglige indsats og udfordrer mangfoldigheden. Når vi overser kønnet, favner vi ikke hele mennesket.

Mig og mit arbejde: Jonas Micheelsen

Jonas Micheelsen er projektkoordinator i Team Change i FrederiksborgCenteret. Bor med sin kæreste og gadekrydset Rosa i Sydhavnen i København.

Nye regler om integrationsydelse og dansktillæg

JURASPALTEN: 13. december 2017 blev lovforslag L 120 om ændringer af integrationsydelsen og dansktillægget fremsat i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at arbejde og blive selvforsørgende.

OK18: Sammen er vi stærkest

REGIONSLEDER: Vi må ikke glemme fagbevægelsens fælles historie om, at mange før os har skabt overenskomstresultater og truffet svære og kloge beslutninger, som vi i dag nyder godt af.

Fuld fart frem: Hvad med de skæve, de skøre og de syge?

KLUMME FRA PRAKSIS: Der er en stærk evidens for, at virksomhedsrettet indsats virker og er effektivt - i særdeleshed for de arbejdsmarkedsparate borgere. Men hvad med dem, som stadig er tilbage i systemet trods økonomisk opsving og højkonjunktur?