OK18: Sammen er vi stærkest

REGIONSLEDER: Vi må ikke glemme fagbevægelsens fælles historie om, at mange før os har skabt overenskomstresultater og truffet svære og kloge beslutninger, som vi i dag nyder godt af.

I skrivende stund er overenskomstforhandlingerne brudt sammen både på det kommunale, regionale og statslige område. Hvis vi skal til at udtage cirka 10 procent af medlemmerne til en eventuel strejke, gælder det om at stå sammen og bakke hinanden op. De medlemmer, der eventuelt skal strejke, gør det på vegne af alle medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening, og overenskomstresultatet skal komme alle til gavn bagefter.

Det er her, solidariteten skal stå sin prøve. Det er her, vi alle skal støtte op om de strejkende, som vil være opmærksomme på uorganiserede medlemmer på arbejdspladsen, og om der bliver udført strejkeramt arbejde.

Hele fagbevægelsen bygger på, at parterne prøver kræfter med hinanden for til sidst at lave en fælles aftale, som begge parter kan være tilfredse med. De seje kampe har gjort ondt. Historisk har det betydet, at folk ingen penge fik under en konflikt, de og deres børn blev fattige og sultede under strejker og lockout, men de stod sammen i fællesskabet og holdt ud. Solidaritet var også dengang et kernebegreb under konflikterne, og organiseringen var vigtig. Alene kunne man ingenting. Sammen fik de bedre aftaler og arbejdsforhold.

Vi må ikke glemme fagbevægelsens fælles historie om, at mange før os har skabt overenskomstresultater og truffet svære og kloge beslutninger, der netop har resulteret i de gode løn- og ansættelsesforhold, som er bygget op gennem hver enkelt overenskomstforhandling. Og som vi i dag nyder godt af.

Nu er det vores tur til at stå sammen og udvise solidaritet. Ikke bare for vores egen skyld, men for at sikre vores nye og kommende kollegaer gode arbejdsforhold, som man kan leve af og holde til. Både med børn og familie, og når man bliver lidt ældre og efter 50 år på arbejdsmarkedet kan gå på pension som 72-årig.

Ved indgåelse af de private overenskomstforhandlinger har der de sidste mange år ikke været konflikt, men   det har der derimod været mange gange ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Det kan undre, at de offentlige arbejdsgivere ikke sætter en ære i at kunne forhandle en aftale hjem og sikre sig god og tilfreds arbejdskraft og stabilitet på arbejdsmarkedet og dermed i hele velfærdssamfundet.

Vores offentlige arbejdsgivere og politikere bør vise respekt for den danske model og velfærdssamfundet. Det har taget generationer at bygge op, og der er rigtig god mening i at investere i velfærd og alle os velfærdsarbejdere.

Lad os stå sammen og støtte og hjælpe hinanden, hvis der kommer strejke eller lockout fra begyndelsen af april. Lad os sige VI og OS. Sammen er vi stærkest.

Og som de siger i håndboldkampe: Hvad kæmper vi for? Sejr!