OK18 Strejkevarsel: Løn er den store knast

Vi har ikke rejst krav om en lønfest, men tiden er inde til at sikre socialrådgivere og andre offentligt ansatte en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet, så vi kan selvfølgelig ikke acceptere endnu et kriseforlig. Sådan lyder det fra Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, efter at OK18-forhandlingerne på både det regionale, kommunale og statslige område er brudt sammen, og der er udsendt strejkevarsel.

Det er først og fremmest uenigheder om den økonomiske ramme og mulighederne for at sikre offentligt ansatte en reallønsfremgang, der i slutningen af februar førte til et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på både det statslige, kommunale og regionale område.

– Når lønmodtagerne og arbejdsgiverne forhandler overenskomst, plejer begge parter at tage udgangspunkt i den økonomiske situation, Danmark befinder sig i. Det betyder derfor, at vi lønmodtagere ikke stiller krav om høje lønstigninger, når økonomien er presset, mens arbejdsgiverne normalt anerkender vores indsats via lønforbedringer, når der er vækst i Danmark, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, og fortsætter:

– Men sådan er det desværre ikke denne gang. Vi holdt os ellers tilbage under krisen, fordi pengene var små, men selv om krisen nu er overstået og økonomien buldrer derudad, vil arbejdsgiverne ikke anerkende vores ret til fair lønstigninger. Samfundet bliver rigere, lønningerne stiger i det private – men de offentlige arbejdsgivere mener ikke, at vi skal følge med. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet, så vi kan selvfølgelig ikke acceptere endnu et kriseforlig.

Flere forringelser

Ved de tre forhandlingsborde – for henholdsvis det regionale, kommunale og statslige område – har arbejdsgiverne desuden krævet forringelser af væsentlige områder som seniorordningen og arbejdstid.

– Seniordagene er jo noget, vi har forhandlet hjem ved tidligere overenskomster, blandt andet for at sikre, at vi kan holde til et arbejdsliv, som i fremtiden bliver længere og længere i takt med den stigende pensionsalder. Nu kræver arbejdsgiver, at vi fremover først kan få vores seniordage fem år før pensionsalderen, og ikke når vi fylder 60. Det er et klokkeklart forsøg på at forringe vores vilkår, som ikke harmonerer med deres ønske om, at vi i fremtiden skal blive på arbejdsmarkedet i flere år, siger Majbrit Berlau.

Endelig er der spørgsmålet om undervisernes ret til at forhandle en arbejdstidsaftale samt retten til betalt spisepause for en række ansatte i staten. De faglige organisationer har forsøgt at finde en løsning på de to spørgsmål ved OK18, men heller ikke her, er det lykkes at nå til enighed.

DS: Konflikt sidste udvej

Forligsinstitutionen – og dermed forligsmand Mette Christensen – er allerede gået ind i forhandlingerne. Hun mødtes for første gang med parterne på både statens, kommunernes og regionernes område umiddelbart efter sammenbruddet i forhandlingerne. I skrivende stund er der planlagt flere møder med parterne. Forventningen er, at hun forsøger at mægle mellem parterne – dvs. finde et kompromis, som begge parter kan anbefale. En såkaldt mæglingsskitse.

Onsdag den 4. april er den absolut tidligste dag, en eventuel strejke kan begynde. Forligsmanden kan på dette tidspunkt udsætte en eventuel strejke i to gange 14 dage, hvis hun vurderer, at der er udsigt til at nå et forlig.

– Vi går i Forligsinstitutionen med ambitionen om at lande et kompromis, som vi finder acceptabelt, og hvor medlemmerne vil kunne se en positiv forandring på deres lønseddel. For jeg vil gerne understrege, at en konflikt er absolut sidste udvej, pointerer Majbrit Berlau.

Stor opbakning fra medlemmerne

De seneste uger har OK18 været flittigt dækket i medierne, som også har viderebragt forskellige tal og spekulationer om forhandlingerne. Majbrit Berlau opfordrer alle medlemmer af DS til at holde sig orienteret via DS’ egne kanaler.

– En del af de tal og fakta, der cirkulerer i medierne, kan vi ikke genkende, og jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at følge med på både min og DS’ Facebook-side. Derudover holder vi selvfølgelig medlemmerne orienteret løbende i nyhedsmails.

– Vi har heldigvis modtaget rigtig god respons og stor opbakning fra medlemmer og tillidsrepræsentanter i hele landet, når vi har skrevet ud og informeret om den svære situation. Selv om vi helst er foruden en konflikt, er det fantastisk at opleve viljen til at stå sammen og kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Majbrit Berlau


Få svar på dine spørgsmål om konflikt

Følg med! På DS’ hjemmeside socialraadgiverne.dk/OK18 kan du få svar på en række spørgsmål om en eventuel konflikt og konfliktstøtte.

  • Konflikten kan tidligst træde i kraft den 4. april. Og det sker kun, hvis parterne ikke kan nå til enighed under forhandlingerne i Forligsinstitutionen.
  • Medlemmerne vil under hele forløbet blive holdt orienteret om udviklingen.
  • DS har udtaget en række arbejdspladser, som skal strejke, hvis der ikke kommer en anden løsning. Det drejer sig om ca. 12 procent af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer på henholdsvis statens område, det regionale område og på det kommunale område.
  • Se hvilke arbejdspladser, der er udtaget på socialraadgiverne.dk/OK18