Mig og mit arbejde: Jonas Micheelsen

Jonas Micheelsen er projektkoordinator i Team Change i FrederiksborgCenteret. Bor med sin kæreste og gadekrydset Rosa i Sydhavnen i København.

Jeg er uddannet for et halvt år siden, og jeg har altid tænkt på kanten af boksen og prøvet at få nye initiativer til at hænge sammen med noget, der allerede er. Mens jeg studerede, skabte jeg sammen med en kammerat en frivillig forening, der rådgav og vejledte i sociale sager for Frelsens Hær. Socialt entreprenørskab kan godt blive glemt i uddannelsen, som har fokus på det, der allerede eksisterer.

Jeg synes, at systemet og arbejdet for eksempel i en forvaltning er lidt rigidt. Det har en tendens til at blive samlebåndsarbejde. Det er ærgerligt. Jeg tror på, at der er andre perspektiver på socialt arbejde, og at man kan og skal prøve nye ting af. Det gør jeg i høj grad i mit arbejde med Team Change.

Vi er et tilbud til socialt udsatte, uddannelses- eller aktiveringsparate 18-30-årige. Noget af min drivkraft er at få dem til at se alle de muligheder, der er. Jeg har for eksempel en ung mand, der kom hertil for omkring to år siden. Han er ret ustruktureret, havde meget fravær og mange problemer. Jeg gjorde ham opmærksom på, at et firma kunne tilbyde ham et stilladskursus. Han lyttede og sagde: ”Jeg anede ikke, at man kunne sådan noget. Jeg troede kun, det handlede om uddannelse.” Men nu har han grebet muligheden.

Min tilgang til de unge ligner den, jeg har med hjemmefra. Min mor har altid sagt: Man kan 10 gange mere, end man selv tror, og 100 gange mere, end ens mor tror.

Team Change er en del af FrederiksborgCenteret, som er et multihus med koncerter, messer og så videre. Der er masser af ting, der hele tiden skal sættes op og gøres klar. Jeg oplevede, at det var lidt tilfældigt, hvad de unge blev sat til. Så noget af det første, jeg gjorde, var at lave klare faglinjer. Nu er der muligheder for at vælge rengøring, event, køkken, hal-vagt, transport og gartnerafdeling. Jeg satte også dokumentation, evaluering og videndeling i system.

Det er motiverende, at jeg kan se, at det flytter noget. Vi er gået fra 40 procents fremmøde til 80 procents fremmøde, siden jeg tog over. Når de unge har været hos os i et år, så kommer 50 procent i job eller uddannelse. Har de været her i to år, kommer 75 procent i gang bagefter.

Mine arbejdsopgaver er meget varierede. Jeg skal koordinere, have samtaler, lave månedlige rapporter til de unges hjemkommuner, kontakte andre kommuner for at tilbyde vores ydelser, holde virksomhedsnetværk i gang, og… Det er super spændende. Jeg skal skabe rammerne for, hvad det vil sige at være socialrådgiver i Team Change.

Jeg bor i Sydhavnen med min kæreste, og når vi ikke er der, så er vi i vores sommerhus i Ølsted. Der slapper jeg fuldstændig af ved at gøre alt det, der skal gøres. Der er ro på, og jeg får brugt min krop til praktisk arbejde.