Nyheder

Guiden: Sådan håndterer du høje følelsesmæssige krav

Mange socialrådgivere oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Derfor er det afgørende, at arbejdspladsen forebygger, at kravene forringer din og kollegernes sundhed og sikkerhed. Her kommer en række gode råd og opmærksomhedspunkter, som tager udgangspunkt i en ny vejledning fra Arbejdstilsynet.

05.09.2023

Guide: Sådan kommer du godt tilbage fra ferie

Hvordan får du den bedste start på jobbet efter sommerferien? Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, kommer med en række gode råd.

09.08.2023

Guiden: En vane er altid et svar på at opnå et behag – eller undgå et ubehag

Når man vil ændre vaner, kræver det, at man skal veksle et kortsigtet behag til et langsigtet gode. Det har vi svært ved, men det er det mindset, vi skal over i, påpeger adfærdsdesigner og forfatter Henrik Dresbøll.

27.06.2023

Guiden: Sådan får du gode vaner

Overspringshandlinger. For meget skærmtid. Eller for meget slik. Guiden giver dig et indblik i vanens væsen – og nogle bud på, hvordan du kan få nye vaner.

27.06.2023

På farten for at hjælpe ofre for menneskehandel

Når socialrådgiver Line Andersen har akutvagt i Center mod Menneskehandel i Aarhus, ved hun aldrig, hvor i landet hun slutter sin arbejdsdag. Hun rykker ud for at hjælpe potentielle ofre for menneskehandel i alle politikredse i Jylland.

27.06.2023

Guiden: OK24 – Sådan får du indflydelse på din nye overenskomst

Hvordan skal kravene til din nye overenskomst se ud? Mere fleksibel arbejdstid? Mere i løn? Flere seniorrettigheder? Højere løn og pension? Ret til introforløb til nyuddannede? Det er nu, at du sammen med dine kolleger kan få indflydelse på den kommende overenskomst og være med til at skabe konkrete forbedringer i jeres arbejdsliv.

23.05.2023

Voxpop: Hvordan gør vi socialrådgiver­uddannelsen mere attraktiv?

Vi har spurgt fire centrale aktører på uddannelsesområdet om, hvordan socialrådgivergiveruddannelsen kan gøres mere attraktiv – også for fagligt stærke studerende? Og om der er grund til bekymring over ændringen i sammensætningen af de studerende?

23.05.2023

Stor forskel på de studerendes faglighed skaber udfordringer i undervisningen

Der er stor forskel på studieparathed, faglighed og engagement blandt de studerende på socialrådgiver­uddannelsen på Københavns Professionshøjskole, og det skaber nogle udfordringer, fortæller både undervisere og studerende. Generelt er der sket en markant ændring af sammensætningen af studerende på professionsuddannelserne, hvor flere kommer ind med lave karakterer. I 2022 havde 18 procent af de optagne på socialrådgiveruddannelsen en adgangsgivende karakter på under fire.

23.05.2023

”Retsmedicinske screeninger ved mistanke om vold styrker kvaliteten i vores arbejde”

Retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold bør være obligatorisk. Det mener to socialrådgivere fra Børnehus Hovedstaden efter at have været med i projekt, som viser, at der er et stort mørketal, hvor tegn på vold ikke opdages uden retsmedicinsk screening. Retsmediciner efterlyser, at myndigheder og politikere tager ansvar og finder en hurtig løsning

21.03.2023

Mistrivsel kan ramme alle unge – men rammer udsatte hårdest

En ny form for udsathed rammer unge fra alle samfundslag. Årsagerne til mistrivslen skal ikke findes hos de unge selv, men udspringer for manges vedkommende af rammerne for ungdomslivet. Der findes ikke én løsning på de unges mistrivsel, men akut og helhedsorienteret hjælp er afgørende, pointerer ungdomsforsker på baggrund af ny viden.

14.02.2023