Nyheder

Guiden: OK24 – Sådan får du indflydelse på din nye overenskomst

Hvordan skal kravene til din nye overenskomst se ud? Mere fleksibel arbejdstid? Mere i løn? Flere seniorrettigheder? Højere løn og pension? Ret til introforløb til nyuddannede? Det er nu, at du sammen med dine kolleger kan få indflydelse på den kommende overenskomst og være med til at skabe konkrete forbedringer i jeres arbejdsliv.

23.05.2023

Voxpop: Hvordan gør vi socialrådgiver­uddannelsen mere attraktiv?

Vi har spurgt fire centrale aktører på uddannelsesområdet om, hvordan socialrådgivergiveruddannelsen kan gøres mere attraktiv – også for fagligt stærke studerende? Og om der er grund til bekymring over ændringen i sammensætningen af de studerende?

23.05.2023

Stor forskel på de studerendes faglighed skaber udfordringer i undervisningen

Der er stor forskel på studieparathed, faglighed og engagement blandt de studerende på socialrådgiver­uddannelsen på Københavns Professionshøjskole, og det skaber nogle udfordringer, fortæller både undervisere og studerende. Generelt er der sket en markant ændring af sammensætningen af studerende på professionsuddannelserne, hvor flere kommer ind med lave karakterer. I 2022 havde 18 procent af de optagne på socialrådgiveruddannelsen en adgangsgivende karakter på under fire.

23.05.2023

”Retsmedicinske screeninger ved mistanke om vold styrker kvaliteten i vores arbejde”

Retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold bør være obligatorisk. Det mener to socialrådgivere fra Børnehus Hovedstaden efter at have været med i projekt, som viser, at der er et stort mørketal, hvor tegn på vold ikke opdages uden retsmedicinsk screening. Retsmediciner efterlyser, at myndigheder og politikere tager ansvar og finder en hurtig løsning

21.03.2023

Mistrivsel kan ramme alle unge – men rammer udsatte hårdest

En ny form for udsathed rammer unge fra alle samfundslag. Årsagerne til mistrivslen skal ikke findes hos de unge selv, men udspringer for manges vedkommende af rammerne for ungdomslivet. Der findes ikke én løsning på de unges mistrivsel, men akut og helhedsorienteret hjælp er afgørende, pointerer ungdomsforsker på baggrund af ny viden.

14.02.2023

Guiden: Slip stolen og bevæg dig

Bevæg dig i løbet af arbejdsdagen og hold korte pauser – så kvitterer din krop og hjerne med mere energi. Prøv at være bevægelsesdetektiv hver dag i en uge, hvor du leder efter muligheder for at stå op og gå mere på din arbejdsplads – og lad dig inspirere af forslagene herunder.

14.02.2023

Mistrivsel: Skolesocialrådgivere i over halvdelen af landets kommuner

De kommuner, som benytter skolesocialrådgiverordningen, oplever, at skolesocialrådgivere fremmer dialogen mellem skolen og det sociale system, er med til at kvalificere underretninger og prioriterer tid til faglig rådgivning og sparring med lærerne. Det viser en ny undersøgelse fra KL.

14.02.2023

Guiden: ”Vi ødelægger vores krop og hjerne, hvis vi ikke bevæger os”

Det er vigtigt med de mange små bevægelser i løbet af dagen. Det drejer sig hverken om at løbe en halv- eller helmaraton, men om at tage trappen, huske at bruge sit hæve-sænkebord og stå op et par gange i timen – og at snige så mange skridt som muligt ind i arbejdsdagen, siger fysioterapeut Lone Østergaard.

14.02.2023

”Jeg har lyst til at rive mig i håret over den desperation, jeg møder”

Socialrådgiver og tillidsrepræsentant Rosemaria Bøgsted og hendes kolleger på Ydelsescenter i Aalborg møder fortvivlede borgere, som er økonomisk pressede under den historisk høje inflation – et pres, som også gør det sociale arbejde sværere. I andre kommuner arbejder socialrådgiverne også hårdt for at sikre børnefamilier mad på bordet eller forebygge, at borgere bliver sat på gaden. Samtidig har socialrådgiverne i en periode skullet navigere i en uklar retstilstand om enkeltydelser og varmehjælp.

19.12.2022

Inflationskrise: Akut og målrettet hjælp

Vi har spurgt fem aktører på det sociale område om, hvordan de oplever konsekvenserne af den historisk høje inflation, og hvilken hjælp borgerne har brug for.

19.12.2022