Nyheder

Gode råd om god modtagelse af borgerne

Få gode ideer til indretning af modtagelse af Borgerservice og samarbejde mellem faggrupper.

31.10.2018

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR19)

Arbejdsmiljørepræsentanter skal styrkes gennem en stor kampagne.

31.10.2018

Forebyggelse af vold gennem faglige metoder

Websitet Metoder Mod Vold viser ved hjælp af videoer fra kommunale arbejdspladser, hvordan man kan arbejde med at forebygge og håndtere konflikter med borgere, der har særlige problemstillinger.

31.10.2018

Er din arbejdsplads arbejdsmiljøcertificeret? – Arbejdstilsynet på vej

Hvis din arbejdsplads arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljø, kan den blive akkrediteret af Arbejdstilsynet – er det tilfældet hos jer?

26.09.2018

Socialrådgivere er i gennemsnit syge 11 dage om året

Socialrådgivernes sygefravær følger i det store hele de mønstrer, vi ser på det øvrige kommunale og regionale arbejdsmarked. Men vær opmærksom på, hvis der er et højt sygefravær i din kommune.

26.09.2018

Stressforebyggelse i fællesskab – de vigtigste pejlemærker

Stress er et fællesskabsanliggende, som kræver dialog og omsorg for hinanden. Læs pejlemærker for processen mod mindre stress og mere trivsel her.

26.09.2018

TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret med den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af organisationen.

26.09.2018

DS-temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: Skab sunde arbejdsrytmer

Også arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for viden og uddannelse - deltag på DS’ temadage i november for AMiR, hvor vi sætter fokus på kvalitetstid i en travl hverdag.

26.09.2018

Værktøjer til at give nyuddannede socialrådgivere en god start

De nyuddannede socialrådgivere er netop nu på vej ud på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de får en god start på arbejdspladsen. Både for den enkelte nyuddannede socialrådgiver, men også for arbejdspladsen og kollegerne.

26.06.2018

Gode råd til at forebygge stress i fællesskab

Hvornår har du sidst følt dig stresset, og taler du med dine kolleger og leder om det? Med en række gode råd og pejlemærker fra Dansk Socialrådgiverforening kan du i fællesskab med dine kolleger og ledelse forebygge stress og styrke trivslen på din arbejdsplads. Find ud af, hvad der giver bedste mening for jeres arbejdsplads og gå i dialog med hinanden om, hvordan I kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

24.05.2018