Nyheder

Nye nationale retningslinjer: Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Socialstyrelsen har lavet nye nationale retningslinjer til botilbud samt boformer for hjemløse. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

01.02.2018

Temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: “Bevar det gode kollegaskab”

DS afholder to temadage for arbejdsmiljørepræsentanter i februar med titlen: 'Bevar det gode kollegaskab - også når (sam-)arbejdet er under pres'.

08.12.2017

Det betaler sig at investere i et godt arbejdsmiljø

Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet dyrt. Det koster arbejdsgiveren dyrt. Og det er selvfølgeligt stærkt belastende for de ansatte, som rammes af det.

08.12.2017

Ny kampagne – Sæt spot på arbejdsmiljøet

En ny kampagne sætter fokus på arbejdsmiljøreglerne og samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

08.12.2017

Hver fjerde arbejdsulykke skyldes snublen og fald

En ud af fire alvorlige ulykker på kontorområdet sker, fordi ansatte glider, falder eller snubler. For eksempel glider man i spildt kaffe, falder over ting, der står forkert, mister balancen på ujævne trappetrin. Om vinteren kan der være problemer med is og sne.

08.12.2017

Socialrådgivernes arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen under lup

Hjælp os med at få en høj svarprocent i vores arbejdsmiljøundersøgelse i Kriminalforsorgen.

24.10.2017

‘Bevar det gode kollegaskab’ – temadag for arbejdsmiljørepræsentanter

DS afholder tre temadage for arbejdsmiljørepræsentanter i december med titlen: 'Bevar det gode kollegaskab - også når (sam-)arbejdet er under pres'.

24.10.2017

Chikane straffes hårdere

Regeringens Respektpakke, der trådte kraft i januar, er nu for første gang blevet brugt i en sag mod en borger, der groft har chikaneret en socialrådgiver.

05.09.2017

Hjælp din leder med håndtering af stressramte medarbejdere

Desværre er det jo langt fra alle statslige medarbejdere, som får den rette hjælp og støtte i forbindelse med stress. Som TR kan du evt. give jeres ledere en håndsrækning med ny pjece.

05.09.2017

DS klar med nye vejledende sagstal

DS har netop revideret sine vejledende sagstal. Som noget nyt er der udviklet sagstal for ressourceforløb og fleksjob – og et sagstal, der matcher den svenske model på børneområdet. DS’ formand opfordrer medlemmerne til at bruge de vejledende sagstal aktivt.

24.04.2016