Nyheder

Hemmeligheden bag teams med succes

I det nye nummer af Offentlig Ledelse sætter vi fokus på velfungerende teams. For det er provokerende enkelt, hvad som skaber et succesrigt teamsamarbejde. Læs, hvordan du som leder kan støtte bedst muligt.

12.12.2017

Ledelseskommissionen rammer indenfor skiven

Mens vi venter på ledelseskommissionen: Anbefalingerne får fokus på driftsledelse, og de vil sætte retningen for offentlig ledelse mange år frem. Det vurderer Anders Fløjborg på baggrund af arbejdet i følgegruppen.

12.12.2017

Ny politisk aftale (flerårsaftale) om Kriminalforsorgens økonomi 2018-2021

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 28. november en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi for 2018-2021.

08.12.2017

Temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: “Bevar det gode kollegaskab”

DS afholder to temadage for arbejdsmiljørepræsentanter i februar med titlen: 'Bevar det gode kollegaskab - også når (sam-)arbejdet er under pres'.

08.12.2017

De lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen er fortsat udsat

Vi arbejder fortsat på at finde en løsning i forhold til de lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen – men det trækker stadig ud.

08.12.2017

Det betaler sig at investere i et godt arbejdsmiljø

Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet dyrt. Det koster arbejdsgiveren dyrt. Og det er selvfølgeligt stærkt belastende for de ansatte, som rammes af det.

08.12.2017

Ny kampagne – Sæt spot på arbejdsmiljøet

En ny kampagne sætter fokus på arbejdsmiljøreglerne og samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

08.12.2017

Hver fjerde arbejdsulykke skyldes snublen og fald

En ud af fire alvorlige ulykker på kontorområdet sker, fordi ansatte glider, falder eller snubler. For eksempel glider man i spildt kaffe, falder over ting, der står forkert, mister balancen på ujævne trappetrin. Om vinteren kan der være problemer med is og sne.

08.12.2017

OK18 – den kommende proces og TR-møder

Vi har allerede nu planlagt OK18 TR-møder til marts 2018 – men først skal vi lige udveksle krav og forhandle, så blodet springer. Læs her om processen de kommende måneder.

08.12.2017

Aftalt regulering i staten pr. 1. december 2017 og privatlønsværn

Vi står netop over for sidste lønregulering i denne overenskomstperiode, idet vi ved OK15 aftalte en lønregulering på 1,50 procent pr. 1. december 2017. Der kan dog komme ændringer.

08.12.2017