Nyheder

Har du set? Tværgående webinarer for tillidsvalgte

DS holder tværgående webinarer, der skal sikre, at du hele tiden har den nyeste viden om tilbagevendende temaer i dit virke som TR.

19.05.2021

Send en videohilsen til jeres fagfæller 1. maj

En kort videohilsen til Region Øst's 1. maj-møde vil være et stærkt bidrag til fællesskabsfølelsen på mærkedagen. De indsendte hilsener deltager i konkurrencen om en lækker præmie.

14.04.2021

Corona tiltag i Kalundborg Jobcenter – Et stærkere MED-samarbejde

Læs om, hvordan udfordringerne for Kalundborg Jobcenter under nedlukningen har ført til et stærkere MED-samarbejde og virtuelt motions-fællesskab, kaffeklub, fællesfrokost og gåture.

14.04.2021

Meld udskiftningen af socialrådgivere

Vær med til at hjælpe Region Øst med at arbejde strategisk for at forbedre arbejdsmiljøet på de arbejdsplader, hvor der er stor udskiftning blandt socialrådgivere.

27.01.2021

Invitér regionsformanden til OK-klubmøde i marts

For at sikre, at alle får drøftet aftalerne og stemt, opfordres der til at afholde OK-klubmøder i perioden 2.-24. marts. Inviter gerne regionsformanden med til klubmøderne - fysiske som virtuelle.

27.01.2021

Webinar for nyuddannede socialrådgivere

I november afholdes et webinar for nyuddannede medlemmer, hvor nye i faget blandt andet kan få mulighed for at udveksle erfaringer, få gode råd og sparring.

04.11.2020

Tag klubben i hånden til generalforsamling i Øst!

Jo flere, vi bliver, jo stærkere står vores fællesskab og de beslutninger, vi træffer for de kommende to år.

26.08.2020

Planlagte TR-arrangementer i 2020

I 2020 vil indhold af TR-aktiviteter rette sig imod styrkelse af det lokale lønarbejde samt arbejdsmiljøet som følge af DS' arbejdsmiljøresolution. Med disse temaer i fokus er der planlagt en række TR-aktiviteter.

22.01.2020

Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter

På kursusdagen for nyvalgte TR-suppleanter arbejdes der med rollen som tillidsrepræsentant såvel som suppleant. Formålet er, at du som suppleant bliver bevidst om din rolle og kan se muligheder for at understøtte TR, klubbens medlemmer og arbejdet for at styrke klubben på din arbejdsplads.

18.12.2019

Workshop om kompetenceudvikling

DS, Region Øst tilbyder workshop om kompetenceudvikling til klubber og arbejdspladser.

13.11.2019