Nyheder

Hjælp dig selv og DS med korrekt medlemsregistrering

Det er vigtigt, at medlemmerne er korrekt registreret, så de får de rigtige medlemsoplysninger sendt fra os konsulenter, men det er endnu vigtigere for jer tillidsrepræsentanter, da det er jeres redskab til overblik over medlemmer, og det er vigtigt, hvis I f.eks. har en klubkasse, som jeres medlemmer betaler til.

08.12.2021

TR og AMiR fra samme arbejdsplads på arbejdsmiljøværksted

Finder I tid til at få samlet op og koordineret jeres indsatser som TR og AMiR? Får I lagt en fælles strategi og får fulgt den til dørs? Arbejdsmiljøværkstedet er et tilbud til TR og AMiR fra samme arbejdsplads.

23.06.2021

Har du set? Tværgående webinarer for tillidsvalgte

DS holder tværgående webinarer, der skal sikre, at du hele tiden har den nyeste viden om tilbagevendende temaer i dit virke som TR.

19.05.2021

Send en videohilsen til jeres fagfæller 1. maj

En kort videohilsen til Region Øst's 1. maj-møde vil være et stærkt bidrag til fællesskabsfølelsen på mærkedagen. De indsendte hilsener deltager i konkurrencen om en lækker præmie.

14.04.2021

Corona tiltag i Kalundborg Jobcenter – Et stærkere MED-samarbejde

Læs om, hvordan udfordringerne for Kalundborg Jobcenter under nedlukningen har ført til et stærkere MED-samarbejde og virtuelt motions-fællesskab, kaffeklub, fællesfrokost og gåture.

14.04.2021

Meld udskiftningen af socialrådgivere

Vær med til at hjælpe Region Øst med at arbejde strategisk for at forbedre arbejdsmiljøet på de arbejdsplader, hvor der er stor udskiftning blandt socialrådgivere.

27.01.2021

Invitér regionsformanden til OK-klubmøde i marts

For at sikre, at alle får drøftet aftalerne og stemt, opfordres der til at afholde OK-klubmøder i perioden 2.-24. marts. Inviter gerne regionsformanden med til klubmøderne - fysiske som virtuelle.

27.01.2021

Webinar for nyuddannede socialrådgivere

I november afholdes et webinar for nyuddannede medlemmer, hvor nye i faget blandt andet kan få mulighed for at udveksle erfaringer, få gode råd og sparring.

04.11.2020

Tag klubben i hånden til generalforsamling i Øst!

Jo flere, vi bliver, jo stærkere står vores fællesskab og de beslutninger, vi træffer for de kommende to år.

26.08.2020

Planlagte TR-arrangementer i 2020

I 2020 vil indhold af TR-aktiviteter rette sig imod styrkelse af det lokale lønarbejde samt arbejdsmiljøet som følge af DS' arbejdsmiljøresolution. Med disse temaer i fokus er der planlagt en række TR-aktiviteter.

22.01.2020