Nyheder

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – hvad er organisering? Større og stærkere fællesskaber

Uddrag af kapital 9: ”Hvad er organisering? Større og stærkere fællesskaber”

27.02.2020

Leder

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 28. februar 2020.

27.02.2020

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 6. januar 2020 til 18. februar 2020.

27.02.2020

Leder: 20’erne – et nyt årti

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 22. januar 2020.

22.01.2020

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 22. januar 2020.

22.01.2020

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Rekruttér flere. Medlemskab giver styrke

Det viser sig, at grunden, til at mange ikke er medlemmer, er, at de rent faktisk aldrig er blevet opfordret til medlemskab. Så man skal tage fat i nye på arbejdspladsen, invitere dem ind i fællesskabet, lære dem at kende og spørge ind til deres ønske og drømme for arbejdslivet.

22.01.2020

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 17. december 2019 til 20. januar 2020.

22.01.2020

Planlagte TR-arrangementer i 2020

I 2020 vil indhold af TR-aktiviteter rette sig imod styrkelse af det lokale lønarbejde samt arbejdsmiljøet som følge af DS' arbejdsmiljøresolution. Med disse temaer i fokus er der planlagt en række TR-aktiviteter.

22.01.2020

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Hvorfor skal vi arbejde organiserende og involverende?

Kapitel 1 i 'Deltagereffekten' rejser spørgsmålet: "Hvorfor skal vi arbejde organiserende og involverende?". Læs mere her og få inspiration

18.12.2019

Leder: Besparelser er baggrund for kommunes forslag om 4-dages arbejdsuge

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 18. december 2019.

18.12.2019