Nyheder

Invitér regionsformanden til OK-klubmøde i marts

For at sikre, at alle får drøftet aftalerne og stemt, opfordres der til at afholde OK-klubmøder i perioden 2.-24. marts. Inviter gerne regionsformanden med til klubmøderne - fysiske som virtuelle.

27.01.2021

Webinar for nyuddannede socialrådgivere

I november afholdes et webinar for nyuddannede medlemmer, hvor nye i faget blandt andet kan få mulighed for at udveksle erfaringer, få gode råd og sparring.

04.11.2020

Tag klubben i hånden til generalforsamling i Øst!

Jo flere, vi bliver, jo stærkere står vores fællesskab og de beslutninger, vi træffer for de kommende to år.

26.08.2020

Planlagte TR-arrangementer i 2020

I 2020 vil indhold af TR-aktiviteter rette sig imod styrkelse af det lokale lønarbejde samt arbejdsmiljøet som følge af DS' arbejdsmiljøresolution. Med disse temaer i fokus er der planlagt en række TR-aktiviteter.

22.01.2020

Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter

På kursusdagen for nyvalgte TR-suppleanter arbejdes der med rollen som tillidsrepræsentant såvel som suppleant. Formålet er, at du som suppleant bliver bevidst om din rolle og kan se muligheder for at understøtte TR, klubbens medlemmer og arbejdet for at styrke klubben på din arbejdsplads.

18.12.2019

Workshop om kompetenceudvikling

DS, Region Øst tilbyder workshop om kompetenceudvikling til klubber og arbejdspladser.

13.11.2019

TR-møder i Region Syd – 2020

Så er næste års TR-mødedatoer klar på hjemmesiden.

13.11.2019

Bevar socialrådgiverne i daginstitutionerne

Københavns Kommune lægger op til at stoppe et projekt med socialrådgivere i kommunens daginstitutioner - i strid med alle anbefalinger og kommunens egne ord om tidlig indsats. Det har fået medarbejderne til at reagere med et brev til Borgerrepræsentationens politikere.

24.10.2019

Køb julegave til klubben

Frem til den 25. oktober 2019 kan I bestille merchandise med Dansk Socialrådgiverforenings logo - f.eks. krus eller keyhangers.

02.10.2019

4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune

Med den fire dages arbejdsuge vil Odsherred Kommune gerne undersøge, om medarbejderne oplever større tilfredshed i arbejdslivet, men naturligvis har de også et mål, der handler om øget tilgængelighed for borgerne, primært gennem tidsbestilte aftaler.

02.10.2019