Tæt på Barnet: 3 skarpe til næstformand Ditte Brøndum

Vi har bedt socialrådgivernes næstformand svare på tre skarpe spørgsmål om Dansk Socialrådgiverforenings udspil ”Tæt på Barnet”.

1 DS vil erstatte den børnefaglige undersøgelse med en screening og en børneplan. Hvad er problemet med den børnefaglige undersøgelse?

– Der er flere udfordringer, men det mest afgørende er, at den mange steder står i vejen for at sætte hurtigt ind med hjælp og støtte. Ifølge loven skal den børnefaglige undersøgelse som udgangspunkt færdiggøres, før der kan træffes afgørelse om indsatser. Jeg ved, at nogle kommuner i højere grad end andre sætter hjælp i gang sideløbende med den børnefaglige undersøgelse, men det bør ikke være en undtagelse.

2 Socialrådgiverne er lan­dets mest stressede faggruppe, særligt dem på børneområdet. Hvordan skal de kunne nå at lave en screening og træffe en afgørelse på 10 hverdage?

– Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at screeningen er langt mindre omfattende og fleksibel end den børnefaglige undersøgelse. Den fokuserer på samtalen med barnet og forældrene og så på de faglige vurderinger, socialrådgiveren kan nå at indhente. Og kan det ikke lade sig gøre at nå en samtale med forældrene inden for 10 dage – for eksempel hvis der ikke kan skaffes tolk – så må den vente.

– Derudover forudsætter både dette og nogle af vores andre forslag, at politikerne prioriterer børneområdet. Det er nødvendigt med flere ressourcer, så socialrådgiverne har tid til det sociale arbejde. Hvis det kommer på plads, er jeg til gengæld sikker på, at den her model vil øge den faglige frihed og tilfredshed med arbejdet blandt socialrådgiverne og forbedre indsatsen til børnene, fordi de får hurtigere hjælp (Læs også artiklen ”Økonomi står i vejen for den rigtige indsats”).

3 DS foreslår, at børn og unge bør have ret til en fast socialrådgiver, som de kan ringe og sms’e til på et direkte nummer – betyder det, at socialrådgivere skal stå til rådighed 24/7 også i weekender?

– Nej. Socialrådgiveren skal være tilgængelig på telefon og sms inden for normal arbejdstid, men når hun har fri, kan hun slukke arbejdstelefonen. Til gengæld skal børnene kunne komme i kontakt med kommunen døgnet rundt gennem en børnevenlig indgang, hvor de møder en børnefaglig voksen. Sådan er det desværre ikke i dag, hvor mange kommuner lader politiet klare opgaven uden for kommunens almindelige åbningstid.


Sagstal på børneområdet

  • 60% af socialrådgiverne på børneområdet har et højere antal sager end DS’ vejledende sagstal (20-30 sager).
  • 60% af socialrådgiverne på børnehandicapområdet har et højere antal sager end DS’ vejledende sagstal (25-35 sager).
  • Der er socialrådgivere på børneområdet, som har over 66 sager.

Kilde: Dansk Socialrådgiverforening, “Rundspørge på børneområdet” som du kan læse på socialraadgiverne.dk/publikationer

» Læs mere om DS’ vejledende satstal på socialraadgiverne.dk/sagstal