Rundspørge på børneområdet

Download PDF

Rundspørge gennemført september 2020 blandt myndighedssocialrådgivere på børne- og familieområdet samt på børnehandicapområdet.