Nyheder

Et opgør med ulighed

I et halvt århundrede har Erik Jørgen Hansen forsket i og skrevet om blandt andet social ulighed. Og den ulighed vokser, mener han. I en ny bog forsøger han at diagnosticere problemet og komme med løsninger på det.

11.05.2017

Det, der tæller…

SFI har kortlagt, at antallet af unge hjemløse er vokset med 76 procent i perioden 2009-2015. Det er svært at se, at de mange reformer med herskende økonomi- og styringsrationaler hjælper i den rigtige retning.

11.05.2017

Børn skal ikke indlægges alene – heller ikke anbragte børn

De fleste forældre indlægger ikke deres barn alene i dag – men det sker for anbragte børn. De har dog som alle andre børn brug for deres nærmeste omsorgsperson i behandlingsforløbet – det vil sige en professionel omsorgsperson fra anbringelsesstedet. Det bør ikke længere være til diskussion – og heller ikke, hvem der skal betale.

11.05.2017

Afskedigelser i Jobcenter Slagelse truer socialrådgivernes arbejdsmiljø

Dårlig økonomi har ført til en politisk beslutning om at afskedige 40 ansatte i Jobcenter Slagelse – heraf 13 socialrådgivere, som i går modtog deres fyreseddel. Regionsformand Rasmus Balslev påpeger, at der er en stor risiko for, at sparestrategien vil føre til både et øget arbejdspres og en ringere hjælp til de udsatte borgere.

11.05.2017

1. maj – er arbejdernes kampdag aktuel eller antikveret?

1. maj giver mening for mig. Jeg nyder fællesskabet med de andre fagforeninger, politiske partier og politikere. Jeg nyder at møde socialrådgivere og andre gode folk.

11.05.2017

Kontanthjælpsloft øger risiko for anbringelse

Det betyder flere anbringelser, når kontanthjælpsmodtagere bliver skåret i ydelserne. Det viser ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, Cornell University og Stockholms Universitet. Peter Fallesen er en af forskerne.

11.05.2017

Når rystede hjerner gør os syge

Hvert år får omkring 25.000 danskere en hjernerystelse. Langt de fleste bliver symptomfri igen, mens 10 til 15 procent får (lang)varige og ofte alvorlige følger. Da hjernerystelser og eventuelle langvarige følger (PCS) endnu ikke kan dokumenteres for eksempel med en scanning, er det er vigtigt at kende symptomerne for ikke at mistolke borgerens klager.

20.04.2017

Ny bandepakke ignorerer forebyggelse og resocialisering

Ingen kan være uenige i, at borgerne skal kunne føle sig trygge. Men spørgsmålet er, om det fører til tryghed, at sætte hårdt mod hårdt?

20.04.2017

Midlertidig jobpræmie til langtidsledige

Til trods for at to tidligere forsøg med jobpræmieordninger ikke kan påvises at have haft nogen effekt, har Folketinget med LOV nr. 287 indført jobpræmie for langtidsledige. Målgruppen for ordningen skønnes at omfatte 163.800 personer.

20.04.2017

Konflikten opstår, når borgerne bliver utrygge

Hvad er det, der går galt, når borgere oplever, at de skal kæmpe med det system, som er sat i verden for at hjælpe dem – og som de også oplever, at det er rigtigt svært at komme i dialog med? Vi har talt med en række aktører på handicapområdet, som alle peger på én fællesnævner: Tillid tager tid.

20.04.2017