Forskeren: ”Der er brug for at gentænke efterværn”

Hver tiende af tidligere anbragte unge oplever perioder med hjemløshed. Det samme er kun gældende for en halv procent af de unge, der ikke har været anbragt. Det viser ny undersøgelse af unges hjemløshed, som seniorforsker Lars Benjaminsen fra VIVE har ansvaret for.

Hver tiende tidligere anbragte oplever perioder med hjemløshed, når de er mellem 18 og 24 år. Hvad siger sådan et tal noget om?

Det siger, at det er en sårbar gruppe med komplekse problemer, og at overgangen fra en anbringelse i barndommen til at klare sig som voksen formentlig ikke bliver understøttet tilstrækkeligt.

Hvad er særligt for denne gruppe?

Når man går mere ned i tallene, kan man se, at en stor del af de tidligere anbragte unge, der kommer ud i hjemløshed, har psykiske lidelser eller misbrugsproblemer. Faktisk er der 40 procent af dem, der har både en psykisk lidelse og et misbrugsproblem, mens det kun gælder for ti procent af alle anbragte unge. Med andre ord: En stor del af de tidligere anbragte, der kommer ud i hjemløshed, har komplekse problemer og dermed også komplekse støttebehov.

Og dér bliver det interessant. For når vi ser på, hvad de har fået af efterværn, så har varigheden af efterværnet gennemsnitligt set været væsentlig kortere blandt dem, der kommer ud i hjemløshed.

Hvis du skal tolke på tallene, hvad kan man så udlede?

Vi skal måske se på, om det eksisterende efterværn er tilstrækkeligt og kan håndtere de komplekse problemstillinger? Det tyder på, at vi skal gentænke det, og at der er brug for en mere specialiseret indsats og støtte som for eksempel Intensiv Case Management, som er afprøvet i hjemløseprogrammerne.

Hvad vil du gerne have, man skal tage med fra undersøgelsen?

At de socialrådgivere, der sidder i myndighedsafdelingerne, har øje for de her unge. Tallene peger på, at man bør have en skærpet opmærksomhed på overgangen fra barn til voksenlivet. Vi kan jo se, at det desværre er blevet mere almindeligt, at unge ryger ud i hjemløshed – og det er ikke kun tidligere anbragte. Der er eksempelvis også sårbare og skrøbelige unge med forskellige psykiske problematikker, og for alle gælder det, at hjemløsheden ofte fører til en langvarig marginalisering. Men hvis man vil det ude i kommunerne, så kan man henvise til ungdomsboliger, et-værelses lejligheder – og en langt mere håndholdt støtte. Man har mulighederne.


Læs rapporten
”Hjemløshed i ungdommen – En registerbaseret undersøgelse af unges forløb før og efter en hjemløshedssituation” på vive.dk.


BLÅ BOG
Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Forsker blandt andet i udsatte grupper, hjemløshed og social eksklusion.