GUIDEN: Brug din efteruddannelse strategisk

Du skal gøre op med dig selv, hvordan dit arbejdsliv skal se ud om fem til ti år – og være bevidst om, at dit valg af efter- og videreuddannelse kan føre til forskellige karriereveje, lyder det fra ekspert.

– Det er vigtigt at være bevidst om, at ens valg af efter- og videreuddannelse kan føre til forskellige karriereveje. Det handler om at afklare med sig selv, om man er til en mere teoretisk vej i en mere administrativ stilling, eller om man ønsker at blive en endnu bedre praktiker. Du skal gøre op med dig selv, hvordan dit arbejdsliv skal se ud om fem til ti år, siger Christine Hemme, som er efter- og videreuddannelsesansvarlig på VIA University College.

Hun opfordrer til, at man tænker strategisk, når man vælger efter- og videreuddannelse.

– Det kan i nogle situationer være oplagt at dygtiggøre sig på kortere kurser med henblik på det, du arbejder med her og nu, men om muligt vil det være en bedre strategi at tænke i formel videreuddannelse. Der er lavet undersøgelser, som viser, at en diplomuddannelse giver flere muligheder for at flytte sig både opad i hierarkiet, men også til at andre typer af arbejdsopgaver og arbejdspladser. Og lønmæssigt kan det også svare sig at tænke strategisk. Der er mange, som får lidt mere i løn, når de har taget en diplomuddannelse.

Egne behov eller arbejdspladsens

Skal man dygtiggøre sig efter arbejdspladsens behov eller egne karriereplaner? Der er sjældent tale om et enten-eller, pointerer Christine Hemme.

– Har man ikke har lyst til at være i sin nuværende type job til evig tid, så er man nødt til at tænke ud over arbejdspladsens behov. Men hvis man gerne vil have arbejdspladsens velsignelse og både økonomisk hjælp og tid til at tage uddannelsen, så er det en rigtig god idé at tænke begge dele ind. Og her er det vigtigt at være skarp på, hvad ens ønskede efteruddannelse kan bidrage med på arbejdspladsen.

Når hverdagen rammer

Det kan være svært at finde tid til at få implementeret og delt sin nye viden med kollegerne, når hverdagen rammer. Christine Hemme anbefaler, at man allerede forud for studiestart får talt med sin leder om arbejdspladsens forventninger.

– Lederens engagement i medarbejdernes videreuddannelse er alfa og omega i forhold til, at medarbejderens nye viden og kompetencer kommer arbejdspladsen som helhed til gode. Det er også vigtigt at få afklaret, hvordan lederen vil hjælpe med at skabe rum til at afprøve eksempelvis nye metoder, da det at få implementeret ny viden og kompetencer typisk tager længere tid end blot at gøre ”som man plejer”.


Christine Hemme er uddannet socialrådgiver i 1991. Har de seneste 24 år været ansat på uddannelses­området, de sidste 13 år i efter- og videre­uddannelsen på VIA University College. Har hele sin karriere haft fokus på udsatte børn og unge. Er blandt andet uddannelses­ansvarlig for Den sociale diplom­uddannelse – børn og unge.


Ring til DS’ karrieretelefon
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan du ringe til Karrieretelefonen. Her kan du få en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling. Karrieretelefonen er åben hver mandag kl. 15-18 på telefon 33 93 30 00. Du kan også kontakte en karrierevejleder på den uddannelsesinstitution, hvor du overvejer at søge efter- og videreuddannelse.