Tæt på Barnet: Økonomi står i vejen for den rigtige indsats

Tre ud af fire socialrådgivere på børnehandicap- og børneområdet oplever, at økonomien indimellem eller ofte står i vejen for, at de kan iværksætte den fagligt korrekte foranstaltning eller anbringelse. Det viser en rundspørge blandt mere end 500 myndighedssocialrådgivere, som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget.

En af de ting, som kommunernes pressede økonomi spænder ben for, er en hurtig indsats. Her står de formelle krav til børnefaglige undersøgelser og handleplaner ifølge socialrådgiverne i undersøgelsen også i vejen. Derfor foreslår Dansk Socialrådgiverforening en hurtig screening af alle sager som en del af den kommende Barnets Lov (se artikel side 16). Men undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighed, at en ny lovgivning ikke kan stå alene – der skal også følge penge med, mener Ditte Brøndum, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Det bør altid være socialrådgiverens faglige vurdering, og ikke kommunens økonomi, der afgør, hvilken hjælp udsatte børn og unge kan få. Sådan er det desværre ikke i dag, og det bliver regeringen nødt til at rette op på, hvis de vil sikre en tidlig og hurtig indsats til de udsatte børn og unge, siger hun.

Oplever du, at økonomiske hensyn står i vejen for at iværksætte den fagligt korrekte foranstaltning eller anbringes?

Hvordan har du mere konkret oplevet, at økonomien står i vejen?

Note: De socialrådgivere, som svarede, at de økonomiske hensyn ofte eller indimellem stod i vejen, har her fået mulighed for at sætte kryds ved de udsagn, som de har oplevet.


Læs “Rundspørge på børneområdet” på socialraadgiverne.dk/publikationer