Nyheder

DS: Reform af serviceloven glemmer tværfagligt samarbejde

Et flertal i Folketinget har aftalt en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Der er fl ere gode tiltag, men aftalen kan efterfølges af forringelser af kommunernes serviceniveau, advarer Dansk Socialrådgiverforening, der også savner fokus på tværfaglighed.

17.11.2016

Ny aftale skal styrke sikkerhed på bosteder

Ny Christiansborg-aftale mod vold på botilbud er et skridt på vejen for styrket sikkerhed for ansatte og beboere, mener DS-formand Majbrit Berlau. Men aftalen løser ikke problemerne med kapacitet og normering i psykiatrien, understreger hun.

17.11.2016

Arbejdsmarkedsparat er noget, man bliver på virksomheden

Vi skal tænke anderledes om virksomhedspraktik for udsatte kontanthjælpsmodtagere, siger Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter. Hun er forskningsansvarlig for rapporten "Fra udsat til ansat - set fra et arbejdsgiverperspektiv".

17.11.2016

To sider af samme sag

Når vi oplever, at godt socialt arbejde bærer frugt, skaber det arbejdsglæde. Ligesom det fører til stress og psykisk nedslidning, når økonomi og bureaukrati spænder ben. Som fagforening skal vi kæmpe for medlemmernes arbejdsforhold, men vi skal også være talerør for de borgere, som vi arbejder med. De to ting hænger uløseligt sammen.

17.11.2016

Det handler jo bare om fem timer…

Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen hjælper ikke kontanthjælpsmodtagerne i arbejde, der er simpelthen ikke jobs til dem. Så voksne vil blive endnu mere marginaliserede, og tusindvis af børn risikerer at vokse op i fattigdom.

17.11.2016

Besparelser på professionshøjskolerne rammer vores vigtigste råstof

Samfundet har brug for dygtige, godt uddannede offentligt ansatte. Det er urealistisk, at vi kan bevare kvaliteten i uddannelserne og uddanne stadig flere for færre penge, sådan som finansministeriets regnedrenge tilsyneladende tror.

17.11.2016

Ændringer i Jobreform, fase I

Ændringer i Jobreformen betyder, at nogle målgrupper undtaget for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

27.10.2016

DS skal kæmpe imod styringsdagsordenen

Der var en meget stor debatlyst til generalforsamlingen i Region Syd, selvom der var færre deltagere end i de to andre regioner. Især et oplæg ved sociolog Rasmus Willig satte gang i diskussioner om styring i den offentlige sektor, fortæller regionsformand Anne Jørgensen.

27.10.2016

Ny bestyrelse med fokus på studerende og nyuddannede

Der var mange på talerstolen, da Region Nord holdt generalforsamling. Ytringsfrihed og arbejdsmiljø var nogle af hovedemnerne – men alt fra de studerendes til seniorernes rettigheder blev debatteret, fortæller regionsformanden.

27.10.2016

Fattigdommen bliver fordoblet i Danmark

Vi står i den grotesk situation, at regeringen indfører lave ydelser, som Skatteministeriet har beregnet, vil fordoble antallet af økonomisk fattige børn til 16.000, og som ifølge Beskæftigelsesministeriet i allerbedste fald vil få 700 personer i job.

27.10.2016