Investeringer i socialt arbejde og bedre arbejdsmiljø skal gå hånd i hånd!

LEDER: Investeringer i socialt arbejde kan være én af løsningerne på de store udfordringer med socialrådgivernes arbejdsmiljø.

I Dansk Socialrådgiverforening (DS) har vi i flere år sat fokus på, at det kan betale sig for kommunerne, regionerne og staten at investere i socialt arbejde – vigtigst af alt menneskeligt, men også økonomisk.

For os er investeringer i socialt arbejde ikke raketvidenskab: Det er indlysende, at vi har langt bedre mulighed for at give borgerne den rette hjælp, når vi kan arbejde med en skræddersyet, tidlig indsats tæt på borgerne, når vi arbejder helhedsorienteret med en fælles tilgang, og når vi har mindre sagsbunker.

De seneste år har flere og flere kommuner fået øjnene op for at investere i det sociale arbejde – for eksempel ved at ansætte flere socialrådgivere, ved mere sammenhængende, forebyggende og tværfaglige indsatser. Det kan vi godt være stolte over som faggruppe, fordi vores socialrådgiver-ihærdighed og vores engagement har været med til at skubbe til denne udvikling.

Vi skal bruge samme ihærdighed og engagement til stædigt at holde fast i, at investeringer i socialt arbejde og i et bedre arbejdsmiljø skal gå hånd i hånd. For en investering i socialt arbejde er først og fremmest en investering i mennesker – en investering i, at borgerne kan leve et mere tilfredsstillende og indholdsrigt liv, og en investering i at medarbejderne får et arbejdsliv med større fagligt handlerum og mere arbejdsglæde. Og så er den økonomiske gevinst i de kommunale budgetter en positiv sideeffekt.

Denne repræsentantskabsperiode – de næste to år – står i arbejdsmiljøets tegn. Det skal være slut med, at så mange socialrådgivere bliver stressede og syge af at gå på arbejde!

I mange af de kommuner, som arbejder med sociale investeringer, ser vi, at arbejdsmiljøet bliver forbedret. Her kan vi blandt andet pege på Hjørring Kommune, hvor socialrådgiverne har fået mere tid til at hjælpe det enkelte menneske og opbygge en god relation til borgerne. Stor ros til deres arbejde! Men det er langt fra virkeligheden i alle de kommuner, som arbejder med sociale investeringer. Her skal vi sige fra, fordi borgerne og medarbejderne har ikke brug for investeringsmodeller light.

I DS peger vi på, at investeringer i socialt arbejde kan være én af løsningerne på de store udfordringer med socialrådgivernes arbejdsmiljø. Det gør vi bl.a. på baggrund af et stort arbejde fra vores ressourcegruppe med socialrådgivere fra hele landet. Arbejdet er udmøntet i rapporten “Investeringer på det sociale voksenområde” med 51 anbefalinger til investeringer i det sociale arbejde – heriblandt anbefalinger om, hvordan et forbedret arbejdsmiljø for socialrådgiverne er en forudsætning for investeringstankegangen.

Vi er i øjeblikket i dialog på mange niveauer om, hvordan flere kan komme med på vognen og begynde at investere helhjertet i det sociale arbejde – og vores budskab er klart: Investeringer i socialt arbejde og et bedre arbejdsmiljø skal gå hånd i hånd!