DS: Socialrådgiveres høje stressniveau er uacceptabelt og kalder på politisk handling

En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at socialrådgivere er den mest stressede faggruppe blandt danske lønmodtagere. Socialrådgivernes formand kalder det alarmerende og understreger, at det høje stressniveau kalder på politisk handling.

Endnu en undersøgelse har dokumenteret, at socialrådgivere er hårdt ramt af stress. Mens Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøundersøgelse tilbage i november viste, at hver tredje socialrådgiver er stresset – og at det er dobbelt så mange som lønmodtagere generelt – rater en ny undersøgelse socialrådgivere som den mest stressede faggruppe og placerer dermed socialrådgiverne foran andre stressede faggrupper som læger, gymnasielærere og kokke, når det gælder den samlede stressbelastning i både arbejde og privatliv.

Samtidig oplever socialrådgivere mere end nogen anden faggruppe, at deres arbejde er uoverskueligt, og de ligger i top fem i flere andre kategorier – herunder træthed efter en arbejdsdag.

Undersøgelsen ”Fakta om arbejdsmiljø og Helbred 2018” er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af knapt 38.000.

– Det gør mig virkelig ked af det og virkelig vred. Det er uacceptabelt og urimeligt, at socialrådgivere, som bruger deres arbejdsliv på at støtte og hjælpe mennesker videre, skal arbejde under så massivt pres hver dag, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Han opfordrer medlemmer, som har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, til at kontakte deres arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant for at afdække, hvordan situationen kan håndteres bedst muligt – gerne i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforenings regionskonsulenter.

Arbejdsmiljø øverst på dagsordenen

I november vedtog Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab en stor satsning – en såkaldt resolution – for de kommende år på arbejdsmiljøområdet, som skal give socialrådgiverne bedre mulighed for at bruge deres faglighed til gavn for både borgerne og arbejdsglæden.

– Vi arbejder i de enkelte kommuner for at få lokalpolitikerne til at investere i et ordentligt arbejdsmiljø. De er nødt til at sikre, at der er medarbejdere nok til at få opgaverne løst til tiden og med kvalitet, og at kassetænkning ikke trumfer de faglige vurderinger, siger Mads Bilstrup.

– Derudover arbejder Dansk Socialrådgiverforening på at klæde vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter rigtigt godt på til at tage dialogen – i nogle tilfælde kampen – mod den politiske ledelse, når arbejdsvilkårene ikke er i orden.

Sideløbende med arbejdet med at hjælpe socialrådgiverne på pressede arbejdspladser med at stå sammen og kræve ordentlige arbejdsforhold,

kæmper Dansk Socialrådgiverforening en politisk kamp for, at de ansvarlige politikere – og arbejdsgiverne – løser de massive problemer med socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø.

– Vi presser på for at få politikerne på Christiansborg til at forstå, at ordentligt socialt arbejde kræver tid og ressourcer. Derfor er de nødt til at løsne tøjlerne om kommunernes økonomi, så der kan komme flere penge til velfærden og det sociale område, og de skal også stoppe med at skære ned på Arbejdstilsynet, siger Mads Bilstrup, og opfordrer politikerne til at udarbejde en national handleplan mod stress.

I Dansk Socialrådgiverforening er næstformand Ditte Brøndum politisk ansvarlig for arbejdsmiljøområdet – læs hendes leder på bagsiden af bladet.

Læs ”Fakta om arbejdsmiljø og Helbred 2018” på nfa.dk


Socialraadgiverne.dk/stress

Læs om forebyggelse af stress

  • Test om du er stresset,
  • 10 gode råd om at forebygge stress i fællesskab,
  • Gode råd til stress-sygemeldte.

socialraadgiverne.dk/stress kan du få svar på en række spørgsmål om blandt andet arbejdsrelateret stress, symptomer på stress og forebyggelse af stress.