DS: Socialrådgivere skal have indflydelse på ny teknologi

Dansk Socialrådgiverforening arbejder for, at socialrådgiverne får indflydelse på nye teknologier, så de kommer til at understøtte det gode samarbejde mellem borger og myndighed.

Nye teknologier kommer til at påvirke socialrådgivernes arbejdsliv fremover, og derfor arbejder Dansk Socialrådgiverforening for, at socialrådgiverne får indflydelse på teknologierne, så de kommer til at understøtte det gode samarbejde mellem borger og myndighed, og dermed sikre at teknologierne ikke kommer til at skade borgernes retssikkerhed eller mindske socialrådgivernes faglige handlerum.

Det fortæller Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum. Hun har været med i den ressourcegruppe, som har udviklet en teknologistrategi, der skal behandles på hovedbestyrelsens møde i marts – efter dette blads deadline.

– Når vi kobler den socialfaglige viden og teknologien, så kan vi lave de fedeste ting og finde svarene på fremtidens udfordringer. Men problemet er, at socialrådgivere sjældent sidder med, når der bliver udviklet for eksempel nye it-systemer, siger Ditte Brøndum.

Hun mener, at tillidsrepræsentanterne skal klædes bedre på til at gå ind i processen, når ledelsen vil indføre ny teknologi.

– Vi skal hjælpe dem til at gå ind i diskussionerne på arbejdspladserne, for eksempel når ledelsen tror, at de kan spare en masse penge på forhånd, når de planlægger at indføre ny teknologi, siger Ditte Brøndum.

Problematiske lovforslag

Men socialrådgiverne skal også ind tidligt i processen, når den nye teknologi udvikles, mener hun.

– Det er os, der møder borgeren, så vi kan se, hvilke udfordringer ny teknologi kan løse for os. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at socialrådgiverne bliver inddraget i udviklingen af de nye teknologier og kunne frikøbes til for eksempel at afprøve nye robotter, siger Ditte Brøndum.

Hun er ærgerlig over, at Dansk Socialrådgiverforening må bruge så meget energi på at advare imod uhensigtsmæssig brug af ny teknologi.

– Hver gang der kommer et lovforslag, så tjekker vi, om det giver mulighed for at bruge teknologier på en måde, som går ud over retssikkerheden og gør udsatte mennesker endnu mere udsatte. Desværre kommer der ret mange problematiske lovforslag, så det er svært at få lov til at fokusere på alle de fede ting, vi kan gøre, siger hun.

Nej til automatiseret skøn

Dansk Socialrådgiverforening har i høringssvar, på konferencer og på møder med politikere opfordret til at inddrage socialrådgiverne langt mere i udviklingen af nye teknologier. DS har advaret imod at automatisere det socialfaglige skøn, at fjerne partshøringen og at samkøre borgernes data uden deres samtykke.

Til gengæld er der et stort potentiale i nye teknologier, der kan understøtte relationsarbejdet og borgerinddragelsen, mener Ditte Brøndum.

– Interaktive handleplaner og andre digitale løsninger, der får barnets perspektiv mere frem, så barnet bliver mødt som den, det er. Det er sådan noget, der virker. Nu ved jeg godt, at sms’er er ved at være lidt gammeldags, men det har jo været en kæmpe fordel for de borgere, der synes, at det er grænseoverskridende at ringe, men meget lettere at skrive. Min store drøm er et mindlab, hvor socialrådgivere er med til at udvikle de teknologiske løsninger, der kan understøtte det gode socialfaglige arbejde, siger Ditte Brøndum.