Arbejdsmiljø – langt ud over kanten

REGIONSLEDER: Det er vigtigt, at der lokalt er aftalt en handlingsplan for, hvordan der sættes ind med hjælp og støtte, så snart en medarbejder siger, at overblikket er væk og stressen lurer.

Jeg har inden for den seneste måned været på besøg i to klubber på myndighedsområdet på børne- og ungeområdet, der har et helt vildt dårligt og uacceptabelt arbejdsmiljø. Vores egen COWI-undersøgelse fra november 2018 om socialrådgivernes arbejdsmiljø viser, at netop myndighedsområdet på børne- og ungeområdet er topscorer i dårligt arbejdsmiljø for socialrådgivere.

Hvorfor er de egentlig det?

På de to arbejdspladser undersøgte vi, hvad årsagerne til det dårlige psykiske arbejdsmiljø kan være, og følgende træder klart frem begge steder:

 • Meget stort sygefravær mellem 14% og 23 %.
 • Meget stort personalegennemtræk – på 10 socialrådgiverstillinger har 11 socialrådgivere inden for det seneste år enten selv sagt op eller er blevet afskediget på grund af stress-sygemeldinger, og vikarer stopper fra dag til dag.
 • Ingen eller meget mangelfuld introduktion til nyansatte.
 • Mange nyuddannede.
 • Lav løn – ingen synlig og gennemskuelig lønpolitik – erfarne socialrådgivere på løntrin 34.
 • Lav eller ingen kompetenceudvikling.
 • Mange gravide og mange barsler – uden fuld vikardækning ved sygdom og barsel.
 • Bagud med §-50 undersøgelser – opfølgninger og handleplaner.
 • Ledelsesproblemer – det ene sted ingen tillid grundet mobning og chikane.
 • TR og AMiR har bragt problemerne op, men er ikke blevet imødekommet grundet manglende ressourcer. Det andet sted ønskede ingen socialrådgivere at være TR grundet ledelsen og MED-systemet.
 • Ingen TR-vilkår og dermed ingen reduktion i arbejdsopgaver eller sagstal.
 • Intet TRIO samarbejde (TR, AMiR og leder).

Det, der undrer mig mest, er, hvorfor et dårligt arbejdsmiljø får lov at fortsættei så lang tid, uden at den øverste ledelse og politikere griber ind? Ved de ikke, hvad der foregår? Eller har de faglige ledere tæt på socialrådgiverne råbt politikerne op og fortalt, hvor alvorligt det står til med arbejdsopgaver og arbejdsmiljø? Og svarer politikerne, at der ikke er flere penge, og budgettet skal overholdes?

Det er vigtigt, at socialrådgiverne også møder politikerne og giver deres fortælling af virkeligheden, og de konsekvenser et dårligt arbejdsmiljø og stor gennemtræk af socialrådgivere har for de børn og familier, der skal have hjælp.

Sig fra og sig stop – helst meget tidligere – til alt for meget arbejde og arbejdspres. 37 timer er 37 timer – mere kan man ikke nå. Og så er det vigtigt, at der lokalt er aftalt en handlingsplan for, hvordan der sættes ind med hjælp og støtte, så snart en medarbejder siger, at overblikket er væk og stressen lurer.

Anne Jørgensen er formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Syd.