Mini-konferencer K1 – K5

Socialrådgiverdage 2023 har fem mini-konferencer. Læs om dem her

Mini-konference K1
Socialrådgivere og ligestilling
Onsdag den 15. november kl. 11.00-12.15
og gentagelse kl. 13.30-14.45
Lokation: Sal DE

Pia Fris Laneth, dokumentarist og forfatter og Nana Wesley Hansen, ph.d. i sociologi og lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) vil lægge op til debat om socialrådgivere og ligestilling.

Socialrådgiverfaget er et af de fag, som beskæftiger flere kvinder end mænd. Hvorfor har professioner domineret af kvinder ikke en høj status i vores samfund? Hvorfor er lønnen lavere i de typiske kvindefag?

Denne minikonference vil præsentere to bud på forklaringer.

Pia Fris Laneth, der er dokumentarist og forfatter til bl.a. ”Lillys Danmarkshistorie”, vil give bud på historiske og kulturelle baggrunde for kvinders – og særligt kvindelige socialrådgiveres – manglende ligestilling på arbejdsmarkedet.

Nana Wesley Hansen, der har en ph.d. i sociologi og er lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), vil give et økonomisk og arbejdsmarkedspolitisk perspektiv på spørgsmålet.

Derefter vil der være debat om veje til mere ligestilling for socialrådgivere på arbejdsmarkedet.

Tilbage til tidsplan

Mini-konference K2
En temperaturmåling på den helhedsorienterede indsats
Onsdag den 15. november kl. 11.00-12.15
og gentagelse kl. 13.30-14.45
Lokation: Sal AB

Anne Sophie Sandstød Nielsen, souschef i Socialt Udsathed og Civilsamfund i Social- og Boligstyrelsen, Janne Koefoed, programchef i Frontløbernetværket og Per Westersø og Anders Bøggild Christensen, lektorer ved VIA University College tager temperaturen på den helhedsorienteret indsats.

En hjælpsom offentlig velfærd møder borgeren med en indsats, der hænger sammen. Socialrådgivernes kernefaglighed udfoldes bedst i et system, der kan agere ud fra borgerens perspektiv. Alle vil gerne det helhedsorienterede, sammenhængende og agile offentlige system. Men hvordan går det egentlig med den helhedsorienterede indsat – er den hot eller not?

David Tranekær Klemmesen, afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet, vil give en status på, hvor regeringen står i forhold til en helhedsorienteret indsats.

Per Westersø og Anders Bøggild Christensen, lektorer ved VIA University College, vil give et forskningsmæssigt overblik over, hvad forskning og undersøgelser siger om den helhedsorienterede indsats.

Janne Koefoed, programchef for Frontløbernetværket, har arbejdet med at fremme den helhedsorienterede indsats i kommunal praksis i mange år. Hun vil fortælle om de erfaringer, der er høstet.

Der lægges op til debat om fordele og udfordringer for den helhedsorienterede indsat.

Tilbage til tidsplan

Mini-konference K3
De svære følelser i socialrådgiverfaget
Onsdag den 15. november kl. 11.00-12.15
og gentagelse kl. 13.30-14.45
Lokation: Auditorium

Jacob Thorsen, psykolog og forfatter og Katja Balslev Nielsen,  forfatter og områdechef på Marselisborg vil tale om og give redskaber til de svære følelser i socialrådgiverfaget.

Socialrådgivere er på daglig basis i relation til mennesker i krise. Socialpolitisk arbejdes der i retning af organiseringer og indsatser, som giver relationer og arbejdet med mennesker endnu større betydning.

Hvilken betydning har dette for socialrådgiverfaget? Hvad gør det ved den enkelte socialrådgiver? Hvordan bliver socialrådgiverne styrket i mødet med borgeren i krise, og hvordan passer vi på os selv?

Jacob Thorsen, psykolog og forfatter til ”Arbejdslivets svære følelser”, vil fortælle om de udfordringer og dilemmaer, der er til stede, når man som socialrådgiver arbejder i et felt af følelser.

Katja Balslev Nielsen, forfatter og områdechef på Marselisborg, vil gå lidt mere konkret til værks og fortælle om sit arbejde med at håndtere skam i socialt arbejde.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Tilbage til tidsplan

Mini-konference K4
Lederperspektivet - faglighed, styring og fagprofessionel dømmekraft
Onsdag den 15. november kl. 11.00-12.15
og gentagelse kl. 13.30-14.45
Lokation: Sal C

Marie Østergaard Møller, lektor ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet og Ann Hermansen,  direktør for Social Omsorg, Hedensted Kommune og Cita Thinggaard Nielsen, teamleder, Erhverv og Beskæftigelse, Job og Fleksjob, Thisted Kommune

Faglige ledelse kan være en udfordring, når det gælder en bæredygtig social indsats. Den kommunale indsats står i og foran en række ændringer, som kræver omstillinger. Hvordan arbejder man med omstillinger i et ledelsesperspektiv?

Hvordan kan man arbejde med udvikling af en bæredygtig social indsats – og samtidig sikre en sund sammenhæng mellem 1) den fagprofessionelle viden og dømmekraft, 2) inddragelsen af de berørte mennesker og 3) den ledelsesmæssige styring.

Marie Østergaard Møller, lektor ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet og Ann Hermansen, direktør for Social Omsorg, Hedensted Kommune (begge medforfattere til bogen ’Faglighed og styring’) indleder med deres perspektiver på, hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en fælles retning til glæde for alle berørte. Tilsammen repræsenterer de et forsker- og et socialfagligt leder-perspektiv.

Cita Thinggaard Nielsen, teamleder, Erhverv og Beskæftigelse, Job og Fleksjob, Thisted Kommune, vil præsentere et konkret eksempel på, hvordan udviklingen kan ske i en kommunal praksis.

Yderligere én kommunal case præsenteres.

Herefter følger debat om muligheder i ledelse – faglighed, styring og fagprofessionel dømmekraft.

Tilbage til tidsplan

Mini-konference K5
Min bedste og min værste oplevelse med min socialrådgiver
Torsdag den 16. november kl 10.45-12.00
Lokation: Sal A

Et borgerpanel bestående af forfatter og tidligere anbragt Thomas de Oliveira, William Korte, formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og førtidspensionist Dorethe Miriam Aagard vil give deres bud på socialrådgiverfagligheden i form af ”Min bedste og min værste oplevelse med min socialrådgiver”.

Borgerne har ordet ved mini-konferencen om borgerinddragelse, tillid og den vigtige rolle, socialrådgiverne kan spille i borgernes liv. Vi zoomer ind på både de gode og de mindre gode oplevelser i mødet med socialrådgiveren. Sammen prøver vi at tegne billedet af den ideelle socialrådgiver: Hvem er hun/han og hvad gør hun/han helt konkret? Hvad skaber tillid?

Forkvinde Signe Færch sætter gang i en fælles samtale om, hvad der er på spil i mødet mellem socialrådgiver og borger, og hvordan vi ved at lytte til borgernes oplevelser kan fremme tillidsskabende praksis. I samtalen medvirker forfatter og tidligere anbragt Thomas de Oliveira, William Korte, formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), førtidspensionist Dorethe Miriam Aagard og resten af salen.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168