Workshop – Blok C

Torsdag den 16. november 2023 - kl. 10:45-12:00

Workshop - C1
Adoption uden samtykke
Lokation: Salon 20+21

Anne Fåbeng og Mette Vestergaard Dreisig, begge socialfaglig konsulent, Social- og Boligstyrelsen

Med Barnets Lov følger nye regler om adoption uden samtykke.

VISO i Social- og Boligstyrelsen rådgiver kommuner i konkrete sager, understøtter implementering og anvendelse af bestemmelserne i praksis og udarbejder vejledningsmateriale. Dette styrkes yderligere som følge af Barnets Lov, hvor der blandt andet kommer krav om brug af VISO i udvalgte sager.

Adoption uden samtykke er er komplekst område med mange faglige og etiske udfordringer og dilemmaer, og der stilles store krav til sagsbehandlingen.

Vi vil fra VISO gerne dele vores store erfaring med rådgivning og vidensformidling på adoptionsområdet på denne workshop.

Der vil være oplæg fra medarbejdere fra VISO med konkret og direkte erfaring med at rådgive og undervise om emnet. Vi vil stå til rådighed for spørgsmål og faciliterer en debat.

Tilbage til tidsplan

Workshop - C2
Salon: Socialrådgivere til alle tider! - samtale på tværs af socialrådgiver-generationer
Lokation: Sal DE

Seniorsektionen i DS. Facilitator Mariane Johansen, socialrådgiver og tidligere organisationskonsulent

Med afsæt i flere generationer vil vi i salonen tale om at være socialrådgiver i forskellige tider:

  • hvorfor blev jeg egentlig socialrådgiver?
  • hvordan var det at gå på uddannelsen?
  • hvad har været det særlige ved at være socialrådgiver i forskellige tider?

Deltagerne i Salonen vil undervejs blive involveret med egne minder og erfaringer. Og sammen vil vi undersøge mulige fællestræk og forskelligheder.

Salonen er for alle socialrådgivere og studerende – fra dengang og fra nu!

Tilbage til tidsplan

Workshop - C3
Savner du mening med juraen?
Lokation: Salon 22+23

Britt Vonger, forfatter og chefkonsulent, Gentofte Kommune

Som socialrådgiver kan man opleve, at det er svært altid at finde en mening med den juridiske del af arbejdet. Måske bliver man ligefrem “myndighedstræt”. Derfor er det vigtigt at kende meningen med reglerne – også de almindelige forvaltningsretlige regler og principper.

Kan processen være lige så vigtig for borgerens oplevelse af retfærdighed, som om de får medhold eller ej? Hvorfor er det vigtigt at oprette notater? Og hvorfor kan personer uden for målgruppen ikke få hjælp?

Workshoppen starter med et oplæg, hvor Britt blandt andet vil komme ind på formålet med centrale regler om for eksempel partshøring, begrundelse og notatpligt, og hvorfor det er så vigtigt ikke bare at kende, men også at tale om meningen bag reglerne.

Vi afslutter workshoppen med en åben dialog om, hvordan vi kan gå hjem og arbejde videre med at sætte fokus på meningen bag reglerne.

Tilbage til tidsplan

Workshop - C4
Socialrådgiveren som livline for familien med et barn eller ung med handicap
Lokation: Salon 26+27

Emil Falster, postdoc, Aalborg Universitet, Julie Kyndesgaard, sekretariatsleder, For Lige Vilkår og Laura Pode, socialrådgiver, Borgercenter Handicap, Københavns Kommune

Bliv styrket i din faglige selvfølelse, når forsker Emil Falster og Julie Kyndesgaard fra For Lige Vilkår fortæller om socialrådgiverens enorme betydning for familien med et barn eller ung med funktionsnedsættelse. Hør hvordan socialrådgiver Laura Pode reflekterer over sin rolle som rådgiver og samarbejdet med de pårørende.

Og bliv klogere på familiens perspektiv, blandt andet hvordan det næsten kan virke retraumatiserende for en familie at have et barn, der skal have vurderet sin sag i overgangen fra barn til voksen.

Workshoppen giver dig input fra forskning, praksis og fra familierne til, hvordan kan vi som rådgivere kan lette deres hverdag og hjælpe dem igennem kriser og kritiske overgange – og hvilken betydning det faglige handlerum har i den forbindelse.

Tilbage til tidsplan

Workshop - C5
Er praksis interesseret i forskning? Og hvordan skal forskning formidles?
Lokation: Salon 30+31

Matilde Høybye-Mortensen, docent, VIA University College, Stella Mia Sieling-Monas, adjunkt, Københavns Professionshøjskole og Anders Bøggild Christensen, lektor, VIA University College og formand for FORSA

Tidsskriftet Uden for Nummer har inviteret nogle af dets skribenter til at komme og diskutere, hvilke dele af deres forskning, der er relevant for praksis og hvorfor. Følgende artikler er på programmet:

  • Inddragelse af udsatte familier i den digitale forvaltning v. Matilde Høybye-Mortensen.
  • Supported employment – en ny beskæftigelsesindsats i en dansk kontekst v. Stella Mia Sieling-Monas.
  • Når professionelle værdier og politiske mål er i konflikt – et casestudie om 225-timersreglen v. Anders Bøggild Christensen.

På workshoppen vil vi arbejde med, hvordan forskning formidles på en måde, som har relevans for praksis.

Tilbage til tidsplan

Workshop - C6
Ledertrivsel – hvorfor og hvordan gør vi?
Lokation: Salon 28+29

Lill Palmblad, erhvervspsykolog

Ledere, som trives, laver bedre ledelse. Med bedre ledelse trives medarbejderne også bedre. Og så fungerer arbejdet og organisationen bedre!

Erhvervspsykolog Lill Palmblad fortæller, hvad ledertrivsel handler om og hvad der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø for ledere. Er det mon det samme som for medarbejderne? Er det mon helt anderledes? Svaret er både/og – og det er vigtigt at vide, hvor forskellene er.

Lill præsenterer også konkrete værktøjer om ledertrivsel, der er udarbejdet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, og som er testet af blandt andre socialrådgiverledere. De tre værktøjer handler om, hvordan lederen kan styrke dialogen med sin egen leder, hvordan ledelsesgruppens arbejdsfællesskab kan styrkes og hvordan organisationen kan prioritere og arbejde med ledertrivsel.

Alle kan deltage, men workshoppen er især henvendt til ledere, herunder også teamledere og koordinatorer.

Tilbage til tidsplan

Workshop - C7
Visuel facilitering i socialt arbejde
Lokation: Salon 2+3

Kristoffer Thorn Poulsen, lektor, Birgitte Folmann, docent og Jesper Olsen, underviser, alle ved UC SYD

Med visuel facilitering kan du sætte billeder på dine samtaler. Det kan understøtte borgerens forståelse af sin egen sag, skabe inddragelse, og understøtte borgeren i de handlinger, der kan skabe forandringer i borgerens liv.

Workshoppen tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, vi har gennemført på et Jobcenter, og i vores kommende forskningsartikel i Uden for Nummer. Vi vil give en kort introduktion til, hvad visuel facilitering er, og hvorfor det er et brugbart redskab i socialt arbejde.

Efter oplægget vil vi invitere til en drøftelse af, hvordan visuel facilitering kan bruges i dit arbejde, og hvad du har brug for, hvis du skal bruge visuel facilitering som fagligt redskab. Drøftelsen sker med udgangspunkt i vores visuelle redskaber, som du kommer til at afprøve i en light version.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168