Workshop – Blok DE

Torsdag den 16. november 2023 - kl. 13:15-15:15

Workshop - DE1
Læringskuffert
Lokation: Salon 3

Lotte Andersen, lektor, Gunvor Gornitzka, chefkonsulent og Annemette Matthissen, lektor, alle ved Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole har udviklet en læringskuffert til socialrådgivere med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet i samarbejde med en kommune. Læringskufferten er et bud på, hvordan socialrådgivere kan stimulere deres faglighed i en hverdag, hvor tids- og effektivitetspres er et vilkår.

Der er en læringskuffert om inddragelse af børn og unge og en om forældrekompetencer. Læringskufferten er udformet som et brætspil, som giver deltagerne plads til at udfolde faglige dilemmaer og tvivlsspørgsmål og vidensdele. I spillet veksles der imellem lydfiler og dialog. I lydfilerne introduceres deltagerne til temaer vha. hørespil, som er baseret på akter fra eksisterende børne- og ungesager, og korte faglige oplæg fra videnspersoner, som introducerer faglige perspektiver af relevans for kuffertens faglige tema.

I workshoppen får deltagerne mulighed for at afprøve læringskufferterne.

Tilbage til tidsplan

Workshop - DE2
Økonomi uden tal - en workshop om socialrådgiveres økonomifaglighed
Lokation: Salon 2

Ida Schrøder, ph.d. og postdoc / håbefuld forsker og underviser, Aarhus Universitet, DPU, Susanne Hornbek, socialrådgiver med stærk økonomifaglighed, Aarhus Kommune – Børn, familier og fællesskaber og Peter Bogh, centerchef / danmarksmester i kommunal økonomistyring, Komponent, Center for velfærd

Vil du vide, hvordan det er muligt at styre økonomi, uden at det går ud over børnenes behov? Så kom med til denne workshop om økonomi uden tal. På workshoppen vender vi økonomi på hovedet og ser på den inde fra socialrådgivernes faglige arbejde, fra de menneskelige relationer og op.

Ida Schrøder præsenterer en ny bog med tænke- og handleredskaber, som socialrådgivere og ledere kan bruge til at udvikle økonomifaglighed med udgangspunkt i barnets behov.

Vi laver to spor:

  1. Vi udvikler socialrådgiveres økonomifaglighed og
  2. vi undersøger ledernes mulighed for at bruge økonomi – uden tal – til at oversætte mellem excelark og styring i praksis.

Workshoppen faciliteres i samarbejde med centerchef i Komponent Peter Bogh og socialrådgiver i Aarhus Kommune Susanne Hornbek.

Tilbage til tidsplan

Workshop - DE3
Støt unges identitet - en nøgle til uddannelse og arbejde
Lokation: Salon DE

Julie Thuen, kandidat i pædagogisk psykologi, faglig leder i Sivitas og Shadman Salih, socialrådgiver, kandidat i socialt arbejde og stifter af Sivitas

45.000 unge står uden uddannelse. Det er en kæmpe opgave for socialområdet at løfte disse unge – hvordan?

Workshoppen beskæftiger sig med, hvordan vi kan arbejde med unges identitetsudvikling for at løse problemer med mistrivsel, skolefravær og manglende beskæftigelse.

I projekt INSUM viser erfaringerne, at når de unge støttes i deres identitetsudvikling uden for skolen, løser det faktisk også problemerne i skolen. Her kombineres støtten med en kontaktperson i narrativt-inspirerede og ligeværdige samtaler med de unge, hvor problemet diskuteres som problemet og ikke den unge som problemet.

Kan disse resultater bruges til gavn for rådgivere og unge i myndigheds- og udførerarbejdet? Til workshoppen præsenterer vi evalueringsresultaterne og afprøver metoder, der styrker de unges positive narrativer og på sigt gør dem i stand til selv at løse deres livsproblemer.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168