Workshop – Blok B

Onsdag den 15. november 2023 - kl. 17:30 -18:15

Workshop - B1
Sociale indsatser uden handleplan og udløbsdato?
Lokation: Salon 27

Julie Brøgger-Løjborg og Janne Maria Falkenby Nissen, begge procesleder og socialrådgiver ved Mentorbarn

Med Barnets Lov vil man styrke barnets relationer med fokus på det varige, det frivillige og det ubetalte.

Mentorbarn matcher frivillige venskabsfamilier med et barn eller en ung, som får styrket sit netværk og får nye relationer – som netop er uden handleplan og udløbsdato.

Vores to socialrådgivere vil fortælle om, hvordan Mentorbarn arbejder i skæringsfeltet mellem kommunale indsatser og frivillige relationer, og hvilke dilemmaer, der kan opstå. Vi ønsker at debattere:

Hvilke perspektiver der kan være på for eksempel en frivillig venskabsfamilie?

Hvad siger barnet/den unge til det?

Hvad tænker de biologiske forældre/værger?

Hvad er socialrådgiverens faglige ståsted og erfaring?

Hvad kan det frivillige bidrage med, som de klassiske kommunale indsatser ikke kan?

Hvilke opgaver kan civilsamfundet ikke løfte?

Og hvordan kan man se de betalte og de ubetalte indsatser spille sammen i forhold til den positive udvikling i et barns liv?

Tilbage til tidsplan

Workshop - B2
Vejen og redskabet til god inddragelse af barnets stemme
Lokation: Sal G

Pernille Langkjær, socialrådgiver, Børn og Familie og tillidsrepræsentant, Varde Kommune og Tommy Vitcetz, socialrådgiver og skaber af Din Stemme

Hvordan bliver vi gæster, når vi møder sårbare børn og deres familier? Hvordan fjerner vi det filter, vi skaber? Hvordan sikrer vi ’vores’ og samtidig skriver i et enkelt sprog, selv barnet kan forstå? Og hvordan bliver Barnets Lov en lov, der skaber tid til fagligt skøn samtidig med, at vi skal indsamle viden på en helt ny måde?

Det vil Varde kommune og Din Stemme sammen præsentere vores tanker, erfaringer og handlinger omkring.

Kom med i maskinrummet og lær at arbejde på en måde, der forenkler, styrker og fremhæver mødet mellem mennesker. Vi arbejder med faglighed på en forfriskende og simpel måde, så der ikke skal være en diskussion om, hvem der har sandheden om barnet, men at sandheden er noget vi sammen finder med børnene og deres familier ud fra deres forståelse og vores guidende faglighed.

Kom og få redskaber og metoder til at arbejde med børnesamtaler, forældresamtaler og administration på en legende og let måde.

Tilbage til tidsplan

Workshop - B3
Tidlig opsporing af vold mod børn fra 0-3 år
Lokation: Salon 2

Morten Jarmer, leder, klinisk psykolog, Mai Ravn, socialrådgiver og Anny Lee, psykolog, alle ved Børnehus Hovedstaden

Alt for mange børn vokser op i hjem, hvor de bliver udsat for vold. Børnene skal ikke bare overleve volden, men er ofte også overladt til selv at håndtere eftervirkningerne, hvilket let fører til mistrivsel og alvorlig fejludvikling. På trods af flere års fokus på at forebygge og opspore voldsramte børn, er der stadig mange, der overses, Ikke mindst de yngste børn mellem 0 og 3 år.

Børnehus Hovedstaden har af denne årsag målrettet et projekt omkring de 0-3-årige i håbet om at styrke såvel opsporingen som håndteringen af netop denne målgruppe. Projektet retter sig bredt mod alle de aktører, som opsporingen er afhængig af, og har til hensigt at bidrage med viden og sparring angående blandt andet tegn og reaktioner hos målgruppen.

Under workshoppen vil vi fortælle om projektet og gennemgå de erfaringer, der er fremkommet siden projektets begyndelse. Vi vil med afsæt i konkrete cases beskrive de gode sagsforløb, men også de faldgruber, der ofte er i vejen for, at børnene får den hjælp, de skal have. Vi vil desuden inddrage deltagerne, og derved skabe mulighed for en gensidig erfaringsudveksling til gavn for kvalificeringen af den fremadrettede indsats omkring målgruppen.

Tilbage til tidsplan

Workshop - B4
Selvstændig socialrådgiver som brobygger imellem borger, myndighed og øvrige aktører
Lokation: Salon 31

Eva Marianne Terkelsen, socialrådgiver og konsulent, Bjørnø-Konsulenten, Elin Bonnesen, socialrådgiver, Bonnesen Consulting, Anne-Marie Eskildsen, socialrådgiver og exam. psykoterapeut MPF, Anne Marie Eskildsen Terapi og Socialrådgivning, Christina Lehtinen, socialrådgiver, psykoterapeut MPF & MBSR lærer, Back on Track og Sara Einhorn, socialrådgiver, Privat Socialrådgiver – Sara Einhorn

Gennem små historier får du indblik i selvstændige socialrådgiveres erfaringer og vinkler på, hvordan vi sammen kan bygge bro mellem borger, myndighed og øvrige aktører.

Du får inspiration til det gode samarbejde, og sammen drøfter vi, hvordan vi i fællesskab kan skabe resultater, faglig udvikling og styrke vores position som profession.

Vi glæder os til at møde jer til en dialog om det gode samarbejde.

Tilbage til tidsplan

Workshop - B5
Udsatte i job – med både en menneskelig og økonomisk gevinst
Lokation: Salon 28+29

Mads Ted Drud-Jensen, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge og Mette Blauenfeldt, chef for Viden & Udvikling, DRC Integration, begge hos DRC Dansk Flygtningehjælp

Ledige med komplekse problemer kan opnå job med den rette hjælp. Det viser en beskæftigelsesindsats for udsatte borgere med ikke-vestlig baggrund, som DRC Integration har gennemført i samarbejde med Herning og Viborg kommuner.

Indsatsen har resulteret i 18 procentpoint flere beskæftigede sammenlignet med en normalindsats.

Hør om den helhedsorienterede og håndholdte beskæftigelsesindsats, der har givet gode resultater. Og hør om, hvordan indsatsen er blevet dokumenteret og analyseret, og hvordan det at investere ekstra i en beskæftigelsesindsats kan betale sig – også økonomisk.

Tilbage til tidsplan

Workshop - B6
Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine – hvad har vi lært? Hvad er status?
Lokation: Gruppe 16

Nana Folke, konsulent, Røde Kors, Jasper Voigt Møllebro, specialkonsulent, KL og Sine Hav, seniorrådgiver, DRC Dansk Flygtningehjælp

Ikke siden 2. verdenskrig har Danmark modtaget så mange flygtninge på så kort tid. Omkring 38.000 ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse på ca. 17 måneder. På mange måder har deres modtagelse i Danmark været anderledes, end vi kender den fra andre flygtningegrupper – men de har også mange af de samme udfordringer og dilemmaer. Vi vil dele gode erfaringer fra det første år med ukrainske flygtninge, der kan tages med videre i modtagelses- og integrationsarbejdet af alle flygtningegrupper. Vi vil også lægge op til debat om den aktuelle situation for ukrainere i Danmark.

Oplægsholdere har i fællesskab udgivet en rapport om modtagelse og integration af ukrainske flygtninge.

Tilbage til tidsplan

Workshop - B7
Telefonrådgivning - en overset metode!
Lokation: Gruppe 12

Nanna Boysen, socialrådgiver, Mødrehjælpen

Som socialrådgivere lægger vi stor vægt på at skabe en god kontakt med borgerne, men hvordan gør vi dét over telefonen eller via andre medier, og er det rigtig rådgivning?

Oplægget vil indeholde vigtige pointer fra “Telefonrådgivning – en grundbog” fra 2022 af Nanna Boysen.

  • Aktiv lytning 2,0 – hvordan skaber man en god relation over telefonen?
  • Kort øvelse
  • Undgå forforståelser – taler vi ud fra det samme perspektiv?
  • Tip og tricks – værktøjer til at skabe en god kontakt
  • Personlige rådgivningsstil – alle kan jo tale i telefon!

Debat om:

  • Rollefordelingen – hvornår er der tale om egentlig rådgivning contra myndighedsudøvelse?
  • Etiske dilemmaer i en digital verden.

Tilbage til tidsplan

Workshop - B8
Ære, skam og negativ social kontrol
Lokation: Salon 22+23

Ulla Steno, rådgiver og TR og Maiken Simonsen, rådgiver og VISO-specialist, begge RED Center

Alle socialrådgivere vil i løbet af deres arbejdsliv støde på problematikker, der omhandler ære, skam og negativ social kontrol. Normer og værdier, der indskrænker den enkeltes frihed, forekommer igennem hele livet og på tværs af køn. Det er ikke altid, vi opdager, hvad det betyder for den enkelte borgers liv.

Til denne præsentation vil vi med udgangspunkt i RED Centers erfaringer stille skarpt på, hvordan du kan blive bedre til at opdage, om en borger er underlagt værdier og normer, der krænker borgerens rettigheder. Samtidig vil du få viden om, hvordan du som socialrådgiver kan handle på ovenstående.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168