Hovedoplæg H1 – H4

Socialrådgiverdage 2023 har fire hovedoplæg. Læs om dem her

Hovedoplæg H1
Internationalt socialt arbejde i krig og fred v/ Ana Radulescu
Onsdag den 15. november kl. 10.00-10.30
Lokation: Sal ABC

Ana Radulescu, præsident for den europæiske region af International Federation of Social Workers

Ana Radulescu har arbejdet med, hvordan lokale socialarbejdere og internationalt samarbejde kan spille en central rolle i Ukraine. Ana er rumænsk socialrådgiver og præsident for sammenslutningen af europæiske socialrådgiverforeninger (IFSW Europe), hvor også DS er medlem.

Ana vil præsentere billeder på socialt arbejde i globale perspektiver med vægt på socialrådgivernes rolle i konfliktområder og på tværs af kulturelle og socioøkonomiske forskelle, herunder betydningen af internationalt samarbejde.

Senest har Ana været tæt på de lokale socialarbejdere i Ukraine, hvor krigen pludselig stillede helt nye krav til socialarbejderne i lokalsamfundet, samtidig med at krig og død dominerer alles hverdag.

Et projekt, der ses som et foregangsprojekt i internationalt socialt arbejde, og som lægger stor vægt på empowerment og på det at hjælpe nærområderne til at klare sig selv på trods. Det er socialt arbejde i praksis.

Som det bl.a. fremgår af den globale definition på socialt arbejde:

”Socialt arbejde fremmer social forandring og udvikling, social samhørighed, og empowerment og frigørelse af mennesker.”

Tilbage til tidsplan

Hovedoplæg H2
Socialrådgiverens rolle og sprog v/ Katrin Leicht Schnohr og Lotte Andersen
Onsdag den 15. november kl. 15.15-16.00
Lokation: Sal ABC

Katrin Leicht Schnohr og Lotte Andersen, lektorer ved Social og Beskæftigelse – Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole: ”Socialrådgiverens rolle og sprog”

Kommunikation er en kernekompetence i socialt arbejde. Vi bruger vores sprog og kommunikation til at skabe kontakt, udvikling og forandring. Derfor er vores måde at kommunikere på tæt forbundet med vores værdier og etik. Men vores måde at kommunikere på er også tæt forbundet med vilkårsrummet for det sociale arbejde.

Digitalisering samt øgede krav til dokumentation har medført, at skriftlig kommunikation i dag udgør en stor del af det sociale arbejde. Hvad betyder den udvikling for socialrådgiverfagligheden?

Der er noget på spil, når socialrådgivere skal omsætte deres møde med og viden om borgere til skrift. Skriftlig kommunikation har en funktion i forhold til at fastholde og dokumentere handlinger, aftaler, beslutninger og afgørelser samt binde det tværprofessionelle samarbejde sammen. Men hvordan påvirker den skriftlige kommunikation borgerne og vores relation til borgerne?

Tilbage til tidsplan

Hovedoplæg H3
Regeringens socialpolitiske visioner og planer v/ Pernille Rosenkrantz-Theil (gæstetaler)
Torsdag den 16. november kl. 9.45-10.15
Lokation: Sal ABC

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil gæster Socialrådgiverdage. Ministeren vil fortælle om de visioner, hun har for den socialpolitiske udvikling, og løfte sløret for de planer, hun har for den kommende tid.

Tilbage til tidsplan

Hovedoplæg H4
Mønsterbrud skal være reglen - ikke undtagelsen v/ Glenn Bech
Torsdag den 16. november kl 15.15-15.50
Lokation: Sal ABC

Glenn Bech har med sin prisbelønnede selvbiografiske bog ”Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet” fra 2022 sat mønsterbrud på dagsordenen. Glenn Bech mener – alle sine meritter til trods – overhovedet ikke, at han er ”beviset” på, at alle kan bryde mønstre. For det er uhyre svært i vores ulige klassesamfund, mener han.

Spørgsmålet er, hvilken rolle Glenn Bech ser for os socialrådgivere: Er vi klassesamfundets forlængede arm, eller er vi tværtimod dem, der hjælper de undertrykte og mønsterbryderne? Kan vi være begge dele? Og hvordan mener han, at vi som socialrådgivere kan arbejde for større solidaritet med de mest sårbare og for at gøre mønsterbrud til reglen frem for undtagelsen?

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168