Markedsplads M5 – M8

Torsdag den 16. november 2023 - kl. 14:15 - 15:00

Markedsplads M5
Vellykkede kursusforløb målrettet flersprogede til social- og sundhedsområdet – hvordan?
Lokation: Sal HIJ

Safir Kunle, arbejdsmarkedskonsulent, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Godt på vej til SOSU er et kursusforløb målrettet flersprogede, som drømmer om en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. De deltagende kursister er en meget motiveret gruppe, der klarer sig rigtig godt i praktikkerne og fagligt på skolen efterfølgende.

Vi vil præsentere rammerne for kursusforløbet, herunder processen inden, under og efter forløbet. Ligesom vi vil sætte fokus på samarbejdet med de deltagende jobcentre, kommuner, sprogskoler og arbejdsgivere, som er afgørende for at lave et godt og kvalificeret forløb.

Deltag i vores workshop, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi som erhvervsskole sammen med vores samarbejdspartnere er med til at opkvalificere flersprogede til job og uddannelse inden for social- og sundhedsområdet.

Tilbage til tidsplan

Markedsplads M6
Hvordan er det at arbejde som socialrådgiver i et sundhedscenter?
Lokation: Sal HIJ

Anne Kragh Andersen, sundhedskonsulent i Ungeprojektet, Roskilde Kommunes sundhedscenter

Kom og hør om Ungeprojektet, som er et partnerskab imellem alle ungdomsuddannelser i Roskilde og kommunens sundhedscenter. Ungeprojektet består af et lille tværfagligt team, som rejser rundt på alle ungdomsuddannelserne med et sundhedseksperimentarium, som sætter fokus på emnerne: sund seksualitet, alkohol, stoffer, trivsel og nikotinprodukter.

Formålet er at fremme trivslen iblandt unge og forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne.

Derudover vil jeg fortælle om, hvordan det er at arbejde som socialrådgiver i et sundhedscenter med en masse andre faggrupper.

Tilbage til tidsplan

Markedsplads M7
Beskæftigelsesindsatsen, en anderledes tilgang på Færøerne
Lokation: Sal HIJ

Elin Ludvig, afdelingsleder, Almannaverkið

Oplægget er en introduktion til det færøske beskæftigelsesområde til inspiration for andre.

Lovgivningen på Færøerne er enklere end i Danmark og gør dermed beskæftigelsesindsatsen mere enkel. Lidt ligesom frikommuneforsøgene i Danmark.

Vi oplever, at mange af dem, der i disse tider har vanskeligheder med at få tilknytning til arbejdsmarkedet, har store psykosociale vanskeligheder,  ofte grundet omsorgssvigt fra barndommen.

Vores tilgang er, at vi altid tager udgangspunkt i den enkelte borger, dennes ønsker og behov.

Vi udfører helhedsorienterede indsatser, hvor én socialrådgiver er koordinator, både inden for områderne sociale forhold, uddannelse, læreplads, arbejde, støttepersoner, økonomi o.s.v.

Tilbage til tidsplan

OPLÆGGET ER AFLYST
Markedsplads M8
Unge transpersoner og det offentlige

OPLÆGGET ER AFLYST

Maria Lohmann, socialrådgiver, Projekt Loud og Ungeteamet, Gentofte Kommune

Transkønnede unge er en gruppe, der i de seneste år er kommet mere opmærksomhed omkring. Flere rapporter og arbejdet med disse unge i den kommunale forvaltning viser et tydeligt billede af en gruppe, som på flere parametre er udsat og som har en markant risiko for mistrivsel. Gruppen er for eksempel overrepræsenteret, når det gælder ensomhed, selvskade og selvmordsforsøg. Transpersoner kan tillige opleve en chanceulighed i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Oplægget vil give et indblik i denne målgruppe og de udfordringer, der potentielt kan opstå i mødet med det offentlige system.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168