Nyheder

REGIONSLEDER: Tænk nyt om arbejdstiden

"Ny arbejdsuge bør være fleksibel på medarbejdernes præmisser"

19.12.2022

REGIONSLEDER: God overgang fra uddannelse til job

"Introduktions- og mentorforløb bør være en ret til nyansatte."

14.09.2022

REGIONSLEDER: Vi er socialrådgivere!

"Der er forskel på en jobcentermedarbejder med og uden social­rådgiveruddannelse"

22.03.2022

REGIONSLEDER: Det socialt skæve Danmark

"Det nye er, at rige og fattige bliver mere geografisk opdelt."

21.10.2021

REGIONSLEDER: Man kan ikke bare fyre sig ud af problemer

De tre medarbejdere er opsagt på grundlag af udokumenterede påstande.

08.06.2021

Send en videohilsen til jeres fagfæller 1. maj

En kort videohilsen til Region Øst's 1. maj-møde vil være et stærkt bidrag til fællesskabsfølelsen på mærkedagen. De indsendte hilsener deltager i konkurrencen om en lækker præmie.

14.04.2021

Meld udskiftningen af socialrådgivere

Vær med til at hjælpe Region Øst med at arbejde strategisk for at forbedre arbejdsmiljøet på de arbejdsplader, hvor der er stor udskiftning blandt socialrådgivere.

27.01.2021

Invitér regionsformanden til OK-klubmøde i marts

For at sikre, at alle får drøftet aftalerne og stemt, opfordres der til at afholde OK-klubmøder i perioden 2.-24. marts. Inviter gerne regionsformanden med til klubmøderne - fysiske som virtuelle.

27.01.2021

REGIONSLEDER: Medlemskabet giver value for money

Det er ikke alle fordele, der er lige synlige.

17.11.2020

Webinar for nyuddannede socialrådgivere

I november afholdes et webinar for nyuddannede medlemmer, hvor nye i faget blandt andet kan få mulighed for at udveksle erfaringer, få gode råd og sparring.

04.11.2020