Nyheder

Forskeren: Rummelighed har skabt håb for unge med dobbeltdiagnoser

Unge med dobbeltdiagnoser føler sig trygge og motiverede, hvis en særlig ungemedarbejder holder fast i dem. Det viser et projekt i Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) under Region Hovedstadens Psykiatri. Sigrid Trier Grønfeldt fra VIVE har været med til at opsamle erfaringerne.

21.05.2024

Forskeren: Digitale medier giver børn og unge lettere adgang til socialrådgiveren

Der er fordele ved, at myndighedsrådgiveren kan kommunikere med børn og unge på for eksempel sms eller videomøder. Men der er også faldgruber, viser ny vidensindsamling fra Vive, som Sofie Henze-Pedersen har stået i spidsen for.

19.03.2024

”Jeg kan det hele – med lidt hjælp”

Hun har både den faglige indsigt og den personlige erfaring med at være i et fleksjob og slå sig på myten om det rummelige arbejdsmarked. For Lærke Posch Bruns er socialrådgiver, og så har hun en øjensygdom, som betyder, at hun kun har 5-10 procent af sit syn tilbage.

19.03.2024

Forskeren: ”Visualisering skaber ofte dybt kvalificerede spørgsmål og eftertænksomhed hos borgerne”

Visuel facilitering kan hjælpe med at oversætte ’kommunsk’ og give mere ro og refleksion i samtaler med borgerne, viser en undersøgelse, som lektor Kristoffer Thorn Poulsen har været med til at lave.

18.12.2023

”De unge vil gerne have hjælp, og det må gerne være nemt”

Anne Kragh Andersens arbejdsliv drejer sig om unge og om forebyggelse. Det involverer både duploklodser, penisattrapper og en konstant opdatering på, hvad der rører sig blandt de 18-20-årige.

14.11.2023

Forskeren: ”Social arv virker ikke ens for alle”

Ny forskning viser, at for børn fra familier med lav indkomst har forskelle i uddannelse meget lille betydning for, hvem der klarer sig bedst målt på indkomst. Her er det i stedet langt det mest afgørende, om man som voksen får et job eller ej.

03.10.2023

”Vi har fokus på løsninger – og handler på det”

I Københavns Kommune er et forsøg med socialrådgivere på ældreområdet blevet permanent – og der er opnormeret fra to til fem socialrådgivere. En af dem er Lasse Borre Jensen, som hjælper udsatte ældre med udfordringer i en stadig mere kompleks digital virkelighed

03.10.2023

Forskeren: Fra ballademagere til aktive drenge

Meningsfulde fællesskaber på gadeplan kan forebygge ensomhed og holde unge fra bander. Det viser resultaterne fra et Velux-finansieret forskningsprojekt fra DPU, Aarhus Universitet, som professor og forskningsleder Line Lerche Mørck netop har afsluttet.

05.09.2023

”Jeg ville tættere på mennesker”

Mare Tomicic sprang fra et studie på RUC til socialrådgiveruddannelsen – for at lære, hvordan man arbejder med mennesker i praksis. Som nyuddannet er hun stadig i gang med at lære og er glad for sit job.

27.06.2023

Forskeren: Akut situation tester netværket

Akutte anbringelser kan give vigtig viden om netværket omkring et barn eller en ung – for hvem træder til, når det virkelig brænder på? Det viser et projekt mellem Den Social Døgnvagt og forskere fra UC Syd, som lektor Sabine Ellung Jørgensen var med i.

27.06.2023