Nyheder

”De unge vil gerne have hjælp, og det må gerne være nemt”

Anne Kragh Andersens arbejdsliv drejer sig om unge og om forebyggelse. Det involverer både duploklodser, penisattrapper og en konstant opdatering på, hvad der rører sig blandt de 18-20-årige.

14.11.2023

Forskeren: ”Social arv virker ikke ens for alle”

Ny forskning viser, at for børn fra familier med lav indkomst har forskelle i uddannelse meget lille betydning for, hvem der klarer sig bedst målt på indkomst. Her er det i stedet langt det mest afgørende, om man som voksen får et job eller ej.

03.10.2023

”Vi har fokus på løsninger – og handler på det”

I Københavns Kommune er et forsøg med socialrådgivere på ældreområdet blevet permanent – og der er opnormeret fra to til fem socialrådgivere. En af dem er Lasse Borre Jensen, som hjælper udsatte ældre med udfordringer i en stadig mere kompleks digital virkelighed

03.10.2023

Forskeren: Fra ballademagere til aktive drenge

Meningsfulde fællesskaber på gadeplan kan forebygge ensomhed og holde unge fra bander. Det viser resultaterne fra et Velux-finansieret forskningsprojekt fra DPU, Aarhus Universitet, som professor og forskningsleder Line Lerche Mørck netop har afsluttet.

05.09.2023

”Jeg ville tættere på mennesker”

Mare Tomicic sprang fra et studie på RUC til socialrådgiveruddannelsen – for at lære, hvordan man arbejder med mennesker i praksis. Som nyuddannet er hun stadig i gang med at lære og er glad for sit job.

27.06.2023

Forskeren: Akut situation tester netværket

Akutte anbringelser kan give vigtig viden om netværket omkring et barn eller en ung – for hvem træder til, når det virkelig brænder på? Det viser et projekt mellem Den Social Døgnvagt og forskere fra UC Syd, som lektor Sabine Ellung Jørgensen var med i.

27.06.2023

”Børn taler om de svære følelser på en skånsom måde”

Mai-Britt Hadberg er ”sindssygt glad” for sit arbejde på Esbjerg Krisecenter. Hun har været sparringspartner på dialogværktøjer til børn, som gør det lettere at have børnesamtale på barnets præmisser.

23.05.2023

Forskeren: ”Boligområderne er udsatte – men der er også andre historier at fortælle”

Trygheden og tilliden er øget i socialt udsatte boligområder, mens den sociale sammenhængskraft går den anden vej. Det viser en undersøgelse fra VIVE, som Gunvor Christensen var leder af.

23.05.2023

”Jeg forsøger at guide migranterne uden om en social deroute”

Det betyder meget for Silvia Fontana at møde hjemløse migranter med respekt. I Kompasset, som er Kirkens Korshærs multihus for migranter, arbejder hun for at skabe mere netværk omkring migranterne – og gøre en forskel for dem, der ikke føler sig helt velkomne.

21.03.2023

Socialrådgivere får pris for utrættelig kamp for ligeløn

Tre socialrådgivere hædres med ”Den Gyldne Socialrådgiver 2022” for at sætte fokus på lønforskellene mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag med samme længde uddannelse og kæmpe for en større anerkendelse af socialrådgivernes arbejde.

19.12.2022