Nyheder

FORSKEREN: Heuristikker kan være hjælpsomme i det sociale arbejde

Heuristikker er mentale regler, der kan bruges, når man skal træffe hurtige beslutninger. De kan både være hjælpsomme og problematiske i socialt arbejde, viser en undersøgelse, som Jacob Magnussen har været med til at lave.

21.06.2022

Børn af forældre med mindre end 10 års skolegang har større risiko for at dø unge

Der er en klar sammenhæng mellem at have forældre med en kort uddannelse og mængden af de belastninger, børn oplever i barndommen. Det giver øget risiko for, at børnene dør tidligt i voksenlivet. Det viser et nyt studie, som forsker Leonie K. Elsenburg har stået i spidsen for.

17.05.2022

”Min drivkraft er en stærk retfærdighedssans”

Michaela Lindblad blev tillidsrepræsentant for kollegerne i Varde Jobcenter tilbage i 2019. Dengang havde kun 24 ud af 60 socialrådgivere valgt at være medlem af DS. I dag er medlemstallet næsten fordoblet.

17.05.2022

FORSKEREN: ”De er forfulgt af deres fortid”

De kriminelle netværk væver sig ind i ikke-kriminelle netværk. Så det er rigtigt svært at forlade en bande, for man forlader også det, man er vokset op i, forklarer Mette-Louise Eskildsen Johansen på baggrund af sin forskning i bande-exit.

22.03.2022

”Hjemsendelsen har åbnet mine øjne for mere fleksible jobtyper”

Nedlukningen under covid-19, hjemmearbejde og mentorstøtte har vist nye veje for at få ledige i arbejde, fortæller kombi-mentor Asbjørn Wassermeier.

22.03.2022

”Goddag, jeg hedder Arne, og jeg har min hvide stok med”

Arne Christensen er netop gået på pension efter 40 år som socialrådgiver på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Han er selv blind, men det har aldrig bremset ham. Næste projekt er at løbe på ski til Nordpolen.

15.02.2022

”Man fikser ikke stress ved at sende folk på kursus i mindfulness”

Med en ny bog vil Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum sparke liv i debatten om løsninger på det psykosociale arbejdsmiljø – som hendes egen historie med stress gjorde hende nysgerrig på.

15.02.2022

FORSKEREN: Stor forskel på hvordan borgere med handicap og socialrådgivere oplever sagsforløb

Borgere med handicap og deres sagsbehandlere befinder sig ofte i dilemmafyldt farvand, viser ny videnskabelig artikel, som Katrine Syppli Kohl har været hovedforfatter på.

15.02.2022

”Jeg håber, det bliver en ret, at patienter i psykiatrien kan tale med en socialrådgiver”

Mia Hamann Sønderholm ser frem til regeringens kommende tiårsplan for psykiatrien. Og hun har ét stort ønske til den.

16.12.2021

Forfatterinterview Thomas Korsgaard: ”Jeg kommer fra noget, som man ikke har lyst til at fortælle om”

Thomas Korsgaard håbede det meste af sin barndom på, at nogen skulle få øje på volden og den kummerlige opvækst i hjemmet på landet. Men han håbede faktisk ikke på hjælp fra ’nogen fra kommunen’. Til gengæld tænkte han meget over, hvad der ville ske, hvis hans far døde.

16.12.2021