Nyheder

”Familierne venter for længe på hjælp”

Gennem sit arbejde i Den Sociale Døgnvagt møder Pia Hansen både pressede kolleger i kommunerne – og pressede familier. Derfor sagde hun ja til at være med i kampagnen ”Er det mig – som skal mangle en kollega?”

01.11.2022

”Måske er den sag lige præcis dén, man ikke skulle have ladet vente.”

Som fællestillidsrepræsentant i Hovedstadens Psykiatri var Susanne Post Nexø med til at sende et opråb til politikerne i hovedstaden og på Christiansborg. Hun er bekymret over stadig flere henvisninger til psykiatrien, mens pengene ikke følger med.

04.10.2022

FORSKEREN: ”Kan vi forvente, at de kan klare sig selv, når de er 18 år?”

I forlængelse af aftalen ”Børnene først” skal efterværnsindsatsen nytænkes. Derfor har VIVE lavet tre analyser af det, vi ved om efterværn lige nu. Katrine Iversen er projektleder på analyserne.

14.09.2022

”Jeg er med til at styrke den unges livsduelighed”

Simon la Cour opfordrer nyuddannede til at vælge andre veje i faget, hvis de, lige som ham, ikke lige er faldet i hak med myndighedsområdet. I dag er Simon la Cour ungevejleder og nyder relationsarbejdet

14.09.2022

FORSKEREN: Heuristikker kan være hjælpsomme i det sociale arbejde

Heuristikker er mentale regler, der kan bruges, når man skal træffe hurtige beslutninger. De kan både være hjælpsomme og problematiske i socialt arbejde, viser en undersøgelse, som Jacob Magnussen har været med til at lave.

21.06.2022

Børn af forældre med mindre end 10 års skolegang har større risiko for at dø unge

Der er en klar sammenhæng mellem at have forældre med en kort uddannelse og mængden af de belastninger, børn oplever i barndommen. Det giver øget risiko for, at børnene dør tidligt i voksenlivet. Det viser et nyt studie, som forsker Leonie K. Elsenburg har stået i spidsen for.

17.05.2022

”Min drivkraft er en stærk retfærdighedssans”

Michaela Lindblad blev tillidsrepræsentant for kollegerne i Varde Jobcenter tilbage i 2019. Dengang havde kun 24 ud af 60 socialrådgivere valgt at være medlem af DS. I dag er medlemstallet næsten fordoblet.

17.05.2022

FORSKEREN: ”De er forfulgt af deres fortid”

De kriminelle netværk væver sig ind i ikke-kriminelle netværk. Så det er rigtigt svært at forlade en bande, for man forlader også det, man er vokset op i, forklarer Mette-Louise Eskildsen Johansen på baggrund af sin forskning i bande-exit.

22.03.2022

”Hjemsendelsen har åbnet mine øjne for mere fleksible jobtyper”

Nedlukningen under covid-19, hjemmearbejde og mentorstøtte har vist nye veje for at få ledige i arbejde, fortæller kombi-mentor Asbjørn Wassermeier.

22.03.2022

”Goddag, jeg hedder Arne, og jeg har min hvide stok med”

Arne Christensen er netop gået på pension efter 40 år som socialrådgiver på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Han er selv blind, men det har aldrig bremset ham. Næste projekt er at løbe på ski til Nordpolen.

15.02.2022