Nyheder

Nye regler om magtanvendelse

JURASPALTEN: Fra 1. januar 2020 og skal nye regler om magtanvendelse give kommunerne bedre rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

14.10.2019

Seniorførtidspension og aftale om nye seniorordninger

JURASPALTEN Mellem regeringen, DF og RV er der derfor 2. maj 2019 blevet indgået en politisk aftale om en ny seniorpension, fastholdelsesfleksjob for seniorer og en forøgelse af seniorpræmien.

20.06.2019

Skærpede sanktioner og styrket kontrol

JURASPALTEN: Her belyses nogle af de centrale forslag til ændringer i sanktionsreglerne, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

08.04.2019

Opholdskrav på forsørgelsesområdet

JURASPALTEN: Som følge af skatteaftalen fra februar 2018 blev opholdskravet for ret til uddannelses- og kontanthjælp skærpet, og der blev indført et beskæftigelseskrav fra 1. januar 2019. Herudover fremgår det af aftalen, at der skal indføres opholdskrav for flere andre forsørgelsesydelser.

14.01.2019

Overblik: Det betyder reform af beskæftigelsesindsatsen

JURASPALTEN: I august indgik politikerne en aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen, og den nye LAB-lov træder i kraft den 1. juli 2019. Nogle af de centrale elementer i aftalen belyses nedenfor.

25.10.2018

Skærpet opholdskrav og nyt beskæftigelseskrav

JURASPALTEN: 1. januar 2019 træder en skærpelse af det eksisterende opholdskrav samt indførelse af et nyt beskæftigelseskrav i aktivloven i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp i kraft.

20.08.2018

Præcisering af reglerne om førtidspension og ressourceforløb

JURASPALTEN: Umiddelbart er det vanskeligt at forestille sig, at ændringerne vil føre til en større praksisændring, idet der ikke er afsat økonomiske midler til gennemførelsen af ændringerne.

24.05.2018

Nye regler om integrationsydelse og dansktillæg

JURASPALTEN: 13. december 2017 blev lovforslag L 120 om ændringer af integrationsydelsen og dansktillægget fremsat i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at arbejde og blive selvforsørgende.

15.03.2018

Ny dansk databeskyttelseslov

JURASPALTEN: EU’s forordning om beskyttelse af personoplysninger træder i kraft den 25. maj 2018 og får direkte virkning som lov for den offentlige og private sektor i Danmark.

14.12.2017

Kommende reformer på uddannelsesområdet

Regeringen har fremlagt sit udspil om de forberedende tilbud til unge i maj 2017, mens udspillet om reformen af voksen-, efter- og videreuddannelse afventes.

17.08.2017