Nyheder

Midlertidig jobpræmie til langtidsledige

Til trods for at to tidligere forsøg med jobpræmieordninger ikke kan påvises at have haft nogen effekt, har Folketinget med LOV nr. 287 indført jobpræmie for langtidsledige. Målgruppen for ordningen skønnes at omfatte 163.800 personer.

20.04.2017

Ny praksis kræver konkret vurdering af tilknytning til Danmark

Ankestyrelsens nye praksis omhandler danske statsborgere, som hverken opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus i Danmark.

09.02.2017

Ændringer i Jobreform, fase I

Ændringer i Jobreformen betyder, at nogle målgrupper undtaget for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

27.10.2016