Socialrådgiveren 6/19

Indhold

Vores fokus på udviklingspotentiale kan betyde, at vi overser menneskers behov

I dag er en af de bærende ideer i socialt arbejde en forventning om, at hjælp til mennesker i sårbare positioner skal føre til selvforsørgelse. Hvad betyder det syn på mennesker for socialt arbejde, spørger forfatterne til en artikel i forskningstidsskriftet Uden for nummer. Pia Ringø er en af forfatterne.

Dialogkaffe mellem borgere og socialrådgivere

30 borgere og socialrådgivere fra primært københavnske jobcentre mødtes en tidlig forårsdag til tre en halv times våbenhvile og dialog. De skarpe fronter skal nemlig ændres til dialog, forståelse for hinanden og i sidste ende gerne fælles front. Og dialogkaffen – den skal bredes ud til hele landet, mener den ene initiativtager Lone Engels, socialrådgiver på jobcenter Lærkevej.

DS begærer Bisidderhjælpen konkurs

For godt to uger siden valgte ledelsen af Bisidderhjælpen at lukke virksomheden, og Dansk Socialrådgiverforening har nu begæret Bisidderhjælpen konkurs, da enkelte medlemmer har løn til gode.

DS: Regeringen bør tage stress mere seriøst

I midten af april kom regeringens stresspanel med sine 12 anbefalinger. Men ingen af dem løser det problem, at hver tredje socialrådgiver er stresset, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum.

Hjørring udvider investeringsstrategi til de unge

Alle de gode tanker fra den såkaldte Hjørringmetode, som har fået mange kontanthjælpsmodtagere i job, skal med over i en ny ungestrategi. Men det skal en del af finansieringen også, så den nye strategi kan komme til at gå ud over indsatsen i jobcenteret.

Vi er tæt på borgerne – det er en meget federe måde at være socialrådgiver på

Holstebro er en af de kommuner, som har flere års erfaring med at investere i det sociale arbejde på voksenområdet - blandt andet ved at ansætte flere socialrådgivere. Det betyder, at indsatserne bliver mere målrettede, at der er færre borgere i midlertidige botilbud, og at det har givet flere penge i kommunekassen - en besparelse på cirka fem millioner kroner årligt. Sidst men ikke mindst: Socialrådgiverne er kommet tættere på borgerne – og har tid til at følge op og lave håndholdte indsatser, som gør den enkelte borger mere selvhjulpen.

Det nytter ikke bare at investere

For ikke at miste gnisten undervejs i et investeringsprojekt, er det afgørende med en grundig foranalyse, hvor man finder ud af, hvilke målgrupper, man kan opnå bedre resultater med, siger Helle Bro, afgående socialdirektør i Holstebro Kommune.

Når plejefamiliers egne børn kommer følelsesmæssigt i klemme

Biologiske børn kan nemt komme i klemme, når deres familie bliver plejefamilie og dermed en pædagogisk arbejdsplads. Især hvis plejebørnene har alvorlige kognitive og følelsesmæssige problemstillinger. Socialrådgiver, cand.pæd. og døgnplejekonsulent Bente Schramm efterlyser langt mere fokus på de biologiske børn. Også i lovgivningen.

Retssikkerhed – et opråb

DEBAT: Den uafhængige juridiske tænketank Justitia har offentliggjort deres statusrapport for året 2018. Den fastslår, at vores personlige frihedsrettigheder er under pres, og at flere lovforslag underminerer retsstatslige principper.

Det ønsker jeg mig af en ny regering

REGIONSLEDER: Jeg håber inderligt, at vi efter valget får en regering, der vil tage stress og arbejdsmiljø mere seriøst. Det skal være godt for alle faggrupper at gå på arbejde.