Hjørring udvider investeringsstrategi til de unge

Alle de gode tanker fra den såkaldte Hjørringmetode, som har fået mange kontanthjælpsmodtagere i job, skal med over i en ny ungestrategi. Men det skal en del af finansieringen også, så den nye strategi kan komme til at gå ud over indsatsen i jobcenteret.

Byrådet i Hjørring har siden 2015 postet penge i jobcenteret i håb om, at flere socialrådgivere i samarbejde med sygeplejersker, psykologer og ergoterapeuter kunne få flere kontanthjælpsmodtagere i job. De har selv døbt det Hjørringmetoden, og den har netop bestået eksamen til UG.

En ph.d. fra Aalborg Universitet viser, at Hjørringmetoden har øget de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers beskæftigelsesgrad med 50 procent, og det seneste regnskab viser, at metoden indtil videre har sparet Hjørring Kommune for 88,3 millioner kroner. Men i 2019 udløber investeringsprojektet, og hvad skal der så ske? Det har vi spurgt formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Thomas Klimek (S) om. Forstærket indsats fra 0. klasse

Byrådet er i skrivende stund i gang med at vedtage en ungestrategi, som bliver den nye store satsning i Hjørring, fortæller Thomas Klimek.

– Vi kan se, at den største gruppe af arbejdsløse i vores kommune er de unge. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved, så vi starter fra 0. klasse med en forstærket indsats inspireret af vores partnerkommuner i Skotland, som har formået at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden med 48 procent. Det er også fra dem, vi har stjålet sloganet: ’En positiv destination for alle unge’, siger han.

Indsatsen består kort fortalt i et øget samarbejde mellem skolerne og det private erhvervsliv og i at tilbyde UU-vejledning til alle unge. Thomas Klimek forventer, at byrådet vil investere 50-60 millioner kroner over de næste 4-5 år, og de penge skal findes i hans egen arbejdsmarkedsforvaltning.

– Vi skal finde de her penge ved at lave om på andre indsatser, så det er klart, at vi kommer til at kigge på alt, også vores investeringsstrategi, pointerer Thomas Klimek.

Kan du give en forsikring om, at I ikke kommer til at udhule Hjørringmetoden?

– Lige når det handler om kommunal økonomi, så ville det være at stikke blår i øjnene, hvis jeg sagde, at det ikke var en mulighed, at vi ville komme i den situation. Men jeg vil sige det sådan, at jeg vil med næb og klør argumentere for, at den måde at arbejde med borgerne på, den vil vi ikke opgive, det ville ikke give mening. Det her har været en øjenåbner og er en stolthed for byrådet, det gennemsyrer hele vores organisation, at vi vil arbejde på den måde med borgerne. Men jeg kan ikke sige med hvor stort budget, vi vil gøre det, lyder det fra Thomas Klimek.

360 graders blik

Den måde de arbejder på i jobcenteret i Hjørring, som Thomas Klimek refererer til, er meget tværfaglig, fordi de ud over socialrådgivere også har ansat psykologer, sygeplejersker og ergoterapeuter.

– De bringer nogle nye vinkler ind, og det er det her 360 graders blik for borgeren, der rykker i forhold til den traditionelle praksis. Og så er der det her med, at vi skal have nogle destinationer til borgerne, og her er det en forudsætning, at vores virksomheder fortsat har vækst og har mulighed for at tage borgere ind, som måske ikke giver plus på bundlinjen fra dag et, siger han.

En anden ting, der ifølge Thomas Klimek karakteriserer måden at arbejde på i Hjørring, er at ’massere’ lovgivningen til det, der giver bedst mening for borgeren.

– Når man arbejder med en lovgivning, der nogle gange tvinger sagsbehandlerne til at være ret firkantede, kan man godt udfordre lovgivningen lidt. Vi skal altid være nysgerrige på, hvad der er et bedste for borgeren, og hvis det kræver, at vi udfordrer lovgivningen, så skal vi gøre det, og så må vi tage en over snuden, hvis der er nogen højere oppe i systemerne, der mener, at vi ikke må gøre det, siger Thomas Klimek.

Lige gyldigt hvordan økonomien kommer til at se ud, så vil de i jobcenteret i Hjørring fortsætte med at arbejde på den måde, lover Thomas Klimek.

– Vi har lært utroligt meget af den indsats, som vores sagsbehandlere og den øvrige forvaltning har gjort i den her investeringsstrategi, og nu tager vi noget af den læring med over i ungeområdet, siger han.

Færre på kontanthjælp

I takt med at jobcenteret i Hjørring har succes med at hjælpe flere og flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde, bliver der brug for færre ressourcer i jobcenteret, som i stedet kan flyttes over i ungestrategien. Byrådet har allerede varslet, at der i 2021/22 skal skæres 10 socialrådgiverstillinger i jobcenteret blandt andet som følge af færre borgere i målgruppen.

– Men bare fordi de grupper, man arbejder med, er blevet mindre, så betyder det ikke nødvendigvis, at man ikke skal være her. Så kan det være, man skal være med til at løse nogle nye opgaver, for eksempel ungestrategien, siger Thomas Klimek, der dog endnu ikke kan give nogen garantier.

Kan I så fastholde det samme sagstal som i dag?

– Hvis vi lever op til vores målsætning for 2019 om at bringe 250-300 borgere i selvforsørgelse, så må man forvente, at vi kan arbejde med det samme sagsantal. Men vi er i gang med det sværeste år af investeringsstrategien, for vi er i gang med den gruppe, som er sværest at arbejde med, og hvis vi ikke når i mål, så bliver vi presset på økonomien, siger Thomas Klimek.

Den gruppe, de i Hjørring har svært ved at hjælpe i job, er kvinder på integrationsydelse, og for denne gruppe lykkedes det ikke at nå måltallet i 2018.

– Vi har sat det som en hovedmålsætning at intensivere indsatsen for at få integrationskvinder i arbejde, og her skal det lokale integrationsråd være en aktiv medspiller. Det kan lade sig gøre, det ved jeg, at det kan, siger Thomas Klimek.

Så hvis I når jeres målsætninger i 2019, vil sagstallet ligge nogenlunde stabilt?

– Ja, det må man antage. Jeg er godt klar over, selv om jeg kun er politiker, at antallet af sager per medarbejder er et af de absolut vigtigste parametre for at lykkes. Så vi må have som førsteprioritet at holde sagstallet så langt nede som muligt, for det er jo nøglen i det her, siger Thomas Klimek.

Naturlig afgang

Medarbejderne er blevet orienteret om, at der i 2021/22 er budgetteret med færre fuldtidsstillinger i jobcenteret, fortæller tillidsrepræsentant Ea Mølbak Filtenborg.

– I takt med, at vi får flere borgere ud på arbejdsmarkedet, er det jo naturligt nok, at der ikke er brug for lige så mange hænder i jobcenteret, siger hun.

Der er allerede blevet skåret et par stillinger i jobcenteret. Når en kollega er gået på pension eller har skiftet job, er stillingen ikke blevet genbesat, og enkelte socialrådgivere er blevet flyttet fra kontanthjælpsafdelingen til sygedagpengeafdelingen.

– Det er indtil videre sket ved naturlig afgang, og det håber jeg også, at vi kan fortsætte med, for det er ikke sjovt at skulle ud i en prikkerunde. Og hvis nogle af os skal med over i ungestrategien, så er vi heldigvis også meget omstillingsparate, fordi vi har en fælles faglig forståelse for vores kerneopgave, pointerer Ea Mølbak Filtenborg.