Værdig pensionsalder er pligtstof for ny regering

LEDER: Hvem kan forestille sig, at håndværkere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere kan holde til at arbejde i 50 år?

Fra årsskiftet kan nedslidte borgere, der har mindre end seks år til folkepensionsalderen, søge om at gå på seniorpension, hvis de kan arbejde 15 timer eller mindre om ugen. Det er resultatet af den aftale om seniorpension, som regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale indgik i begyndelsen af maj.

Og det er positivt, at flere får adgang til seniorpension. Mennesker, der efter mange år på arbejdsmarkedet er fysisk eller psykisk nedslidt, skal have mulighed for at trække sig tilbage.

Et afgørende punkt i aftalen er dog ikke på plads. Politikerne har ikke besluttet, hvilken myndighed, der skal visitere til seniorpension. Under præsentationen af aftalen lovede beskæftigelsesministeren, at administrationen af den nye seniorpension skal være ens på tværs af landet.

For os som socialrådgivere er det helt afgørende, at vurderingen af den enkeltes arbejdsevne bliver uafhængig af kommunernes økonomi. Politikerne siger heldigvis klart og tydeligt, at mennesker, der har brug for en seniorpension, skal have den, uanset om kommunekassen er fyldt eller slunken. Det er godt, og Dansk Socialrådgiverforening vil holde skarpt øje med, at vurderingen bliver reelt uafhængig.

Det bør i øvrigt også gælde behandlingen af sager om førtidspension. Desværre er det stadig for svært at få almindelig førtidspension. Der er alt for mange syge mennesker på kontanthjælp og alt for store forskelle på vurderingerne kommunerne imellem. Derfor vil jeg kraftigt opfordre politikerne til også at arbejde for en uafhængig vurdering af arbejdsevnen blandt mennesker, der ikke er i målgruppen for seniorpension. Dansk Socialrådgiverforening har i årevis opfordret politikerne til at lempe reglerne og sikre, at kommunerne tænker på mennesket frem for økonomien. Jeg håber, at det lykkes efter et valg.

Aftalen om den nye seniorpension er en forbedring af den nuværende ordning, men aftalen ændrer ikke på, at også de nedslidte skal blive flere år på arbejdsmarkedet fremover. For partierne fastholder den stigende pensionsalder, som betyder, at vi alle sammen – også de nedslidte – kan se frem til at skulle blive længere tid på arbejdsmarkedet. Aftalen om seniorpension er ikke en løsning på problemerne med den stigende pensionsalder. Tilbagetrækningsaftalen betyder, at pensionsalderen i 2040 forventes at være 70 år, og derefter vil fortsætte med at stige.

Men hvem kan forestille sig, at håndværkere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere kan holde til at arbejde i 50 år? Det lyder virkelighedsfjernt – især sammenholdt med, at socialrådgivere er den mest stressede faggruppe i landet.

Det er politikernes ansvar at sørge for, at alle kan trække sig tilbage på en værdig måde, uanset om nedslidningen skyldes fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger. Derfor er det pligtstof for en ny regering at forholde sig til tilbagetrækningsreformen.