Socialrådgiveren 4/17

Indhold

Udsatte borgere står for mange selvmordsforsøg

Mange af de mennesker, der forsøger at begå selvmord, er enlige, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere eller under uddannelse, viser en ny rapport, der har kigget på regionale forskelle i selvmordsforsøg. I 2015 døde 564 mennesker ved selvmord.

Topmøde: Vi har penge til at styrke velfærden

Otte ud af ti danskere ønsker at styrke den offentlige velfærd, og pengene til investeringer er der - men har politikerne viljen? Det spurgte DS og en række andre fagforeninger Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) om på Velfærdens Topmøde på Christiansborg.

Sagsbehandlerskift skader udsatte lediges chance for job

Nyt forskningsprojekt viser, at sagsbehandlerskift mindsker aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres chance for at komme i job med 22 procent. Også troen på de ledige har stor effekt. Rapport understreger behovet for de rigtige redskaber, påpeger Dansk Socialrådgiverforening.

I Aabenraa lever de højt på succeserne

Aabenraa Kommune har investeret mange millioner i en bedre indsats for de ledige med blandt andet fl ere socialrådgivere, og det giver pote. På blot et år er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere halveret, der er overskud på budgettet – og arbejdsmiljøet er forbedret.

Herberg hjælper unge ud af hjemløshed

Først skal de have et sted at bo, derefter kan man tage fat på at løse andre problematikker, som spænder ben for overgangen til voksenlivet. Det er tanken bag et af landets første herberger for hjemløse unge, som ligger i Aarhus. Stedet har på blot et år skabt positive resultater.

Ungdomsforsker: Udsatte unge føler sig klemt af præstationspres

- De unge skal helst performe godt på alle arenaer. Grænsen for at være med eller ikke være med bliver trukket hårdt op. Og det får nogle af de udsatte unge til at give op, siger ungdomsforsker Noemi Katznelson. Hun mener, at det politiske fokus på uddannelse er vigtigt, men advarer om, at det også kan føre til yderligere marginalisering af de mest udsatte unge.

OK18: Fleksibel arbejdstid skal være til socialrådgivernes fordel

Socialrådgivere er som faggruppe hårdt presset af ”det grænseløse arbejde”. I øjeblikket er den fleksible arbejdstid i alt for høj grad på arbejdsgivers præmisser, og det er tid til, at fleksibiliteten også kommer socialrådgiverne til gode, understreger DS’ formand, Majbrit Berlau, som kickstart på medlemsdebatten om kravene til OK18.

OK18: Socialrådgivere vil have pensionen op

Når Dansk Socialrådgiverforening i 2018 igen sætter sig ved forhandlingsbordet, bør det være med et klart mål om at hæve medlemmernes pensionsprocent. Sådan lød det fra de fremmødte på Dansk Socialrådgiverforenings konference for tillidsrepræsentanter.

Mig og mit arbejde: Mai-Britt Nielsen

Mai-Britt Nielsen er 48 år, bor i Aarhus med sin mand. Hun har siden november sidste år være projektansat på Sociolancen i Region Midt. Hun tager ud til borgere, der ringer 112, men som primært har brug for en socialfaglig indsats.

Kan en anbringelse tidsbegrænses?

Der er i mange kommuner en vis interesse for at styre visitationen og begrænse varigheden af kommunale indsatser på det sociale område.

Børnesamtalen: Gå på opdagelse efter barnets intentioner og værdier

I den udviklingsstøttende børnesamtale er barnet ikke blot en informant, der skal være den professionelle behjælpelig, og barnet skal heller ikke bare have tilført viden for at kunne forstå og handle. Barnet skal igennem en proces, hvor det generere nye forståelser af sig selv. Eksempelvis fra en, der ”altid laver ballade” til at være én, der ”slås for at blive retfærdigt behandlet”.

Status på målet om én stor hovedorganisation

I disse måneder drøfter vores egen hovedorganisation FTF sammen med LO - som primært repræsenterer ansatte på det private arbejdsmarked – om de skal sammenlægges til én ny hovedorganisation.

Blødsøden sødsuppe… Eller sund fornuft?

Når unge skal varetægtsfængsles, er der ofte nogle uhensigtsmæssige afledte konsekvenser af fængslingen. Den unge kan ikke passe skole eller læreplads, samtidigt med at de sidder bag et fem meter højt hegn.