Status på målet om én stor hovedorganisation

I disse måneder drøfter vores egen hovedorganisation FTF sammen med LO - som primært repræsenterer ansatte på det private arbejdsmarked – om de skal sammenlægges til én ny hovedorganisation.

REGIONSLEDER: I disse måneder drøfter vores egen hovedorganisation FTF sammen med LO – som primært repræsenterer ansatte på det private arbejdsmarked – om de skal sammenlægges til én ny hovedorganisation. Formålet med en sammenlægning er at få en stærkere og mere kraftfuld organisation, som vil stå stærkere i forhandlingerne om trepartsaftaler, ved lovforslag i Folketinget, ved nye reformer, i EU og i de mange forhandlinger, som fagbevægelsen løbende er involveret i. En ny hovedorganisation vil repræsentere 1,5 millioner lønmodtagere.

Men al fusion er svær – det ved I ude på socialrådgiverarbejdspladserne, som jo har stået model til det gennem mange år. Nye arbejdsgange, nyt sprog, ny kultur, nye ansatte og nye arbejdsopgaver sætter altid samarbejdet på prøve, og der går ofte lang tid, inden en organisation/arbejdsplads er oppe i fulde omdrejninger igen.

Derfor havde FTF-Midtjylland og LO-organisationer i Midtjylland inviteret formand for FTF, Bente Sorgenfrey, og formand for LO, Lizette Risgaard, til dialogmøde for at høre om status på fusionen, men også hvor problemerne er. Og lad det være sagt med det samme: Dagen viste, at det kræver lang tids relationsarbejde, før vi når i mål.

De to organisationer skal lære hinanden at kende, nye kulturer skal undersøges og afdækkes, handleplaner skal udfærdiges og udmøntes – og så laves om igen, når de ikke lykkes. Rapporter skal indhentes, økonomi skal gennemgås, og man skal mødes og samle op, koordinere og rette til for derefter at forsøge at komme endnu et stykke vej i et meget langstrakt forløb.

Man kan vel kalde forløbet socialt organisatorisk arbejde, og der burde nok have siddet en socialrådgiver med sine kernekompetencer for bordenden for at ”forlige” partnerne frem mod målet; nemlig en ny, stor og stærk hovedorganisation, der på bedste vis kan repræsentere lønmodtagerne i den offentlige og private sektor i Danmark.

Når vi så i mål? Ja, det vil jeg mene. Status er pt., at man er nået langt i relationsarbejdet, og at mange skridt på vejen er trådt og sten vendt – mange af de svære knaster er ryddet af vejen, og meget tyder nu på, at både FTF og LO kan indstille til deres bagland, at de vil anbefale, at man fusionerer i løbet af 2018.

Sammen er vi stærkere!

 

Mads Bilstrup er formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Nord