OK18: Fleksibel arbejdstid skal være til socialrådgivernes fordel

Socialrådgivere er som faggruppe hårdt presset af ”det grænseløse arbejde”. I øjeblikket er den fleksible arbejdstid i alt for høj grad på arbejdsgivers præmisser, og det er tid til, at fleksibiliteten også kommer socialrådgiverne til gode, understreger DS’ formand, Majbrit Berlau, som kickstart på medlemsdebatten om kravene til OK18.

Socialrådgiverne er blandt de faggrupper, som har størst timeoverskud på fleksen, hvilket tyder på store mængder overarbejde. Samtidig har en FTF-undersøgelse vist, at socialrådgivere er hårdt ramt af ”det grænseløse arbejde,” (se nedenfor) og på en række arbejdspladser må socialrådgivere tage weekenden til hjælp – af og til uden at registrere det – for at kunne nå alle deres opgaver.

– Den nuværende situation, hvor det grænseløse arbejde presser mange socialrådgivere til at strække sig længere og længere, er ikke acceptabel. Både fordi det usynliggør en nedslidning, men også fordi det dækker over mangel på ressourcer. Når det er sagt, så er det på tide, at vi også kræver fleksibilitet i socialrådgivernes favør, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Netop rammerne for det gode arbejdsliv er et af de fire overordnede temaer, som Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har udpeget til at danne grundlag for OK18-medlemsdebatten.

– Og jeg tror ikke på, at en arbejdstid på 37 timer plus det løse hver eneste uge i 50 år, som de unge har udsigt til, giver et godt arbejdsliv i længden, siger Majbrit Berlau.

Derfor har Dansk Socialrådgiverforening en række forslag og ideer til, hvordan man ved OK18 og kommende overenskomstforhandlinger kan forbedre rammerne for socialrådgivernes arbejdsliv.

Byg din egen overenskomst

Dansk Socialrådgiverforening arbejder med ideen om, at det enkelte medlem skal kunne tilpasse aftalerne til sit eget arbejdsliv, så de passer til den livsfase, man befinder sig i.

– Vi skal fortsat være kollektive om det meste, men lidt valgfrihed eller tilpasning er vigtig for at overenskomsten er nærværende og brugbar for det enkelte medlem, så vi kan tage mere styring over eget liv, siger Majbrit Berlau.

Et forslag er den såkaldte ”timebank,” som har til formål at give socialrådgiverne mulighed for at opspare timer i perioder af deres liv, hvor det passer til dem. Disse timer kan så senere i arbejdslivet bruges til at arbejde på nedsat tid, måske som mere seniorfrihed eller som betalt orlov til eksempelvis kompetenceudvikling eller måske en jordomrejse.

– En af grundene til, at vi snakker timebank og fleksibel arbejdstid, er, at vi har en vision om, at det skal være muligt at tilrettelægge sit arbejdsliv afhængigt af, hvilken livsfase man befinder sig i, samt finde åndehuller i et langt arbejdsliv. Al forskning viser, at der fremover bliver brug for pauser i et 50-årigt arbejdsliv. Det skal vores overenskomster skabe en kollektiv ramme for, så den enkelte ikke oplever det som sit eget problem at få et langt arbejdsliv og et godt privatliv til at hænge sammen, siger Majbrit Berlau.

Ideen er stadig i et tidligt stadie, og der er en lang række forhold, Dansk Socialrådgiverforening stadig undersøger. Det gælder blandt andet vilkår for medarbejder-beskyttelse som eksempelvis værn mod det grænseløse arbejde samt socialrådgivernes indflydelse på egen arbejdstid og på fleksibiliteten mellem arbejde og privatliv.

Et andet forslag, som er også er til debat, er en ”frit-valg-konto” inspireret af de private overenskomstaftaler. Her afsættes midler centralt til, at den enkelte kan udløse midlerne som flere omsorgsdage, seniordage eller pension. På den måde kan man selv bestemme, hvad man egentlig har brug for.

– «Frit-valg-kontoen” er klart en mindre model end en ”timebank”, men måske et spændende sted at starte, vurderer Majbrit Berlau.

Ud over timebanken sætter DS’ oplæg om det gode arbejdsliv også fokus på blandt andet kompetenceudvikling, livsfaser og rettigheder for seniorer og nyuddannede.

DS’ OK18-oplæg indeholder naturligvis også klassiske overenskomstpunkter som løn og pension og vilkår for tillidsvalgte.

I løbet af foråret 2017 vil Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer i fællesskab prioritere de vigtigste mål for overenskomstforhandlingerne i 2018. Det sker via møder i klubberne på socialrådgivernes arbejdspladser rundt om i landet. I den forbindelse har DS udviklet et nyt prioriteringsværktøj til tillidsrepræsentanterne og socialrådgiverklubberne.

”Timebank løser ikke alt”

Medlemsdebatten om OK18 blev dog kickstartet allerede 7.-8. marts, hvor Dansk Socialrådgiverforening holdt konference for socialrådgivernes tillidsrepræsentanter.

Her diskuterede de 140 fremmødte oplæg til OK18, heriblandt ideen om en timebank. Flere så gode muligheder i forslagene, men der var også vigtige bekymringer om udsigten til perioder med højere arbejdstid, hvis eksempelvis sagstal og arbejdspres følger med.

– Jeg kan sagtens forstå bekymringerne, og disse faktorer er netop noget, DS har øje på, siger Majbrit Berlau.

Medlemsdebatten er vigtig for udformningen af et forslag om en timebank eller en ”frit-valg-konto” samt for, hvornår et forslag eventuelt vil blive lagt på bordet ved en overenskomstforhandling.

– Vi vil jo aldrig fremsætte et forslag, hvis ikke vi er overbeviste om, at det er til socialrådgivernes fordel, fortæller Majbrit Berlau.

Hun understreger samtidig, at en timebank og ”frit-valg-konto” naturligvis ikke er svaret på samtlige problemer, socialrådgiverne kan støde på i deres arbejdsliv.

– Der vil stadig være dårlig ledelse på nogle arbejdspladser, som skaber dårligt arbejdsmiljø. Eller for højt et arbejdspres. Overenskomsterne er ikke den primære arena til at redde os fra disse problemer. Men OK-aftalerne kan give bedre rammer for at indfri ambitionerne om at sikre gode arbejdsforhold. Resten må vi klare i fællesskab med solidt fagligt arbejde, siger hun.

Læs mere om DS’ OK18-temaer