Udsatte borgere står for mange selvmordsforsøg

Mange af de mennesker, der forsøger at begå selvmord, er enlige, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere eller under uddannelse, viser en ny rapport, der har kigget på regionale forskelle i selvmordsforsøg. I 2015 døde 564 mennesker ved selvmord.

Hvorfor er det interessant med en undersøgelse, der ser på regionale forskelle i selvmordsforsøg?

Der er allerede forsket meget i belastende og beskyttende faktorer for selvmordsforsøg, men vi har ikke tidligere vidst, om der er geografiske forskelle i Danmark. Register for Selvmordsforsøg er blevet udvidet til at indeholde data fra Region Nordjylland og Region Sjælland, og derfor er det en oplagt mulighed for at undersøge, om der er regionale variationer.

Hvad var den mest markante forskel mellem Region Sjælland og Region Nordjylland?

I begge regioner gør det sig gældende, at mange af de personer, der forsøger at begå selvmord, er enlige, og at de enten er på førtidspension, kontanthjælp eller under uddannelse. En af forskellene mellem de to regioner er, at antallet af registrerede selvmordsforsøg er faldet en smule i Region Sjælland, mens det er fordoblet i Region Nordjylland. Mange selvmordsforsøg ender dog ikke i hospitalskontakt og bliver hermed ikke registreret, så der er også et stort mørketal, der kan variere mellem regionerne.

Generelt er billedet, at over halvdelen af dem, der forsøger at begå selvmord, hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Hvad kan man bruge den viden til?

Tidligere selvmordsforsøg er en af de største risikofaktorer for selvmord senere i livet. Derfor er viden om de særligt udsatte grupper vigtig for at kunne målrette den selvmordsforebyggende indsats i regionerne. Dog er det vigtigt at forebygge blandt alle grupper, og ikke kun blandt dem, der ikke er i beskæftigelse.

I det hele taget udgør førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere en stor del af den gruppe, der har forsøgt selvmord. Hvordan kan en socialrådgiver sætte den viden i spil i sit arbejde med netop de grupper?

Da socialrådgivere har kontakt med mange sårbare mennesker, er det vigtigt, at de henviser personer med selvmordstanker, til at få den rette hjælp. Hvis de får mistanke om selvmordstanker kan de for eksempel henvise dem til at tage kontakt til egen læge, tale med en præst, ringe til Livslinjen eller benytte sig af tilbuddene i de regionale forebyggelsescentre.

Hvad kan I selv bruge resultaterne af undersøgelsen til?

På Center for Selvmordsforskning kan vi bruge resultaterne som understøttende viden i vores videre forskning. Det er for eksempel interessant at undersøge sammenhængen mellem beskæftigelse og selvmordsadfærd nærmere, og også at se mere på forskelle mellem mænd og kvinder og mellem de forskellige aldersgrupper.

 

Kathrine Aarøe Jørgensen, akademisk medarbejder på Center for Selvmordsforskning. Forfatter til rapporten: ”Regionale variationer i selvmordsforsøg 2012-2015. Center for Selvmordsforskning, 2017.”