OK18: Socialrådgivere vil have pensionen op

Når Dansk Socialrådgiverforening i 2018 igen sætter sig ved forhandlingsbordet, bør det være med et klart mål om at hæve medlemmernes pensionsprocent. Sådan lød det fra de fremmødte på Dansk Socialrådgiverforenings konference for tillidsrepræsentanter.

En lang række økonomer peger på, at finanskrisen er bag os, og efter at socialrådgiverne ved både OK11 og OK13 oplevede tilbagegang i reallønnen, bød de seneste overenskomstforhandlinger i 2015 på et langt mere positivt resultat med reallønsstigninger.

Siden da har prisudviklingen udelukkende været til socialrådgivernes fordel, og den nuværende økonomiske situation giver grobund for forsigtig optimisme forud for overenskomstforhandlingerne i 2018.

Sådan lød det fra Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, da han på DS’ TR-konference holdt workshop om netop socialrådgivernes krav til løn og pension ved OK18-forhandlingerne.

– Ved OK15 havde vi et mål om, at vi i løbet af overenskomstperioden, der som bekendt udløber i 2018, skulle have indhentet faldet fra de to seneste overenskomstforhandlinger.

Og på nuværende tidspunkt i overenskomstperioden er vi faktisk pænt foran det mål, lød det fra regionsformanden.

Smæk på pensionen

Som en del af forberedelserne til OK18 har DS’ hovedbestyrelse diskuteret behovet for at hæve pensionsprocenten for især de kommunalt ansatte socialrådgivere, der i øjeblikket ligger på 14,7 procent, og de regionalansatte, som har 14,8.

– Vi har talt om at sætte et mål om 16 procent i pension. For hvis man får 16 procent i pension gennem et arbejdsliv, så kan man leve for 70-80 procent af sin lønindkomst, når man går på pension, afhængigt af, hvor mange år, man skal leve af sin pensionsopsparing, fortalte Mads Bilstrup.

Den udmelding mødte anerkendende nik fra deltagerne.

– Renten er lav i øjeblikket, og det bør vi udnytte, sagde Torben Slot, tillidsrepræsentant i Jobcenter Horsens, og tilføjede:

– Derfor synes jeg, at vi bør prioritere at få knaldet noget ekstra oven i pensionsprocenten ved OK18.

Andre påpegede, at deres kolleger i højere grad end tidligere anerkender vigtigheden af at prioritere en god pensionsordning.

De statsansatte socialrådgivere og mange socialrådgivere i lederjob i kommuner og regioner har i øjeblikket en pensionsprocent på 18.

Udsigt til opgør med lokal løn

Under workshoppen oplyste Mads Bilstrup også, at OK18-forhandlingerne kan føre til et opgør med den nuværende model for lokal løn.

– Vi hører løbende fra jer tillidsrepræsentanter, at lokal løndannelse er blevet en spareøvelse.

Denne problemstilling har DS rejst gentagne gange overfor KL.

– Vi har meldt ud, at vi vil have en anden løsning end den nuværende lokale løndannelse, hvis det ved udgangen af denne overenskomstperiode stadig ikke fungerer tilfredsstillende. I den situation har vi brug for jeres feedback og erfaringer, understregede Mads Bilstrup.

Workshoppen bød også på diskussion af, om DS ved de kommende forhandlinger skal lægge op til, at fridage ved børns sygdom i stedet skal konverteres til generelle omsorgsdage.

– Mange efterspørger mulighed for pleje til aldrende forældre.Den mulighed kan man få ved at konvertere barnets sygedage til omsorgsdage, foreslog Mads Bilstrup.

Flere nikkede samtykkende, og Torben Slot fra Jobcenter Horsens påpegede en anden fordel ved at udvide ordningen med omsorgsdage:

– Hvis der er højt arbejdspres, så kan vi opleve, at ledelsen kigger på, hvem der har mange fraværsdage som følge af børns sygdom. Disse medarbejdere kan være særligt udsatte, og det kan man muligvis modvirke ved at lade det hele hedde omsorgsdage.

 

Vi har spurgt fire tillidsrepræsentanter, som deltog i DS’ TR-konference, hvad der bør prioriteres højest ved OK18 – og hvordan de vil engagere kollegerne i debatten.

 

Crispin Lake, Børn & Unge, Nyborg Kommune:

Vi bør prioritere at få hævet grundlønnen og pensionen. Jeg har kolleger, hvor det – når de først er kommet op omkring løntrin 37-38 – bliver enormt svært at fortsætte lønudviklingen. Samtidig er vores pension stadig lavere end vores HK-kollegers.

– Jeg vil give stor ros til DS for det nye prioriteringsredskab, der er blevet lavet. Vi tillidsfolk har fået et helt konkret og meget brugbart redskab til virkelig at inddrage medlemmerne og sætte gang i diskussionen om, hvad vi vil prioritere til OK18. Det er helt genialt, og jeg glæder mig til at komme i gang.

 

Søs Philipsen, Center for Rusmiddelbehandling, Ikast-Brande Kommune:

Det vigtigste for mig er, at kommunerne ved OK18 forpligtes til at sige ”ja,” når socialrådgivere vil benytte et tilbud i seniorordningen. Det kan eksempelvis være muligheden for at arbejde 32 timer om ugen uden at skulle gå ned i pension. Det bør sikres, at kommunerne ikke kan afslå.

– I foråret vil vi tillidsrepræsentanter – ligesom foregående år – holde klubmøde for alle socialrådgivere i kommunen, hvor vi satser på at have DS-regionsformand Mads Bilstrup med. Jeg glæder mig til at bruge DS’ nye prioriteringsværktøj til at inddrage vores kolleger endnu bedre i debatten.

 

Rikke Troelsen, Ungecentret, Jobcenter København:

Vi skal prioritere mere i løn og især i pension. Jeg og mine kolleger har lavere pensionsprocent end de akademikere og HK’ere, som vi arbejder sammen med, og flere af os indbetaler selv ekstra til vores pensionsopsparing, fordi vi mener, den er for lav.

Jeg vil bruge det nye prioriterings-spil, som DS har lavet, for det giver virkelig mulighed for, at vi socialrådgivere bliver inddraget. Du finder altså ikke ret mange andre fagforeninger, som i så høj grad lader medlemmerne prioritere, hvad der skal kæmpes for ved forhandlingsbordet. Jeg har en HK-kollega, som er lidt misundelig over, at vi har så stor medbestemmelse, men jeg synes, at det er fantastisk, for det forpligter jo også: Når vi har indflydelse, er vi nødt til at sætte os ind i overenskomsten.

 

Birgitte Frey, Jobcenter Hedensted:

Jeg synes, at vi skal prioritere vores pension, for den halter voldsomt efter eksempelvis HK. Samtidig ved man ikke, hvad fremtiden bringer i forhold til folkepensionen, og hvis vi vil være sikre på at have en ok levestandard som pensionister, så er det vigtigt at få hævet pensionsprocenten.

Vi har faktisk allerede lavet aftale om, at regionsformand Mads Bilstrup kommer ned og laver et oplæg til et klubmøde. Her vil jeg også bruge DS’ nye prioriteringsværktøj, som virker til at være rigtig godt. Mødet er dog nødt til at blive holdt uden for arbejdstid, og her bliver det en udfordring at få kollegerne til at afse tiden efter arbejde.