Socialrådgiveren 14/16

Indhold

Arbejdsmarkedsparat er noget, man bliver på virksomheden

Vi skal tænke anderledes om virksomhedspraktik for udsatte kontanthjælpsmodtagere, siger Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter. Hun er forskningsansvarlig for rapporten "Fra udsat til ansat - set fra et arbejdsgiverperspektiv".

Ny aftale skal styrke sikkerhed på bosteder

Ny Christiansborg-aftale mod vold på botilbud er et skridt på vejen for styrket sikkerhed for ansatte og beboere, mener DS-formand Majbrit Berlau. Men aftalen løser ikke problemerne med kapacitet og normering i psykiatrien, understreger hun.

DS: Reform af serviceloven glemmer tværfagligt samarbejde

Et flertal i Folketinget har aftalt en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Der er fl ere gode tiltag, men aftalen kan efterfølges af forringelser af kommunernes serviceniveau, advarer Dansk Socialrådgiverforening, der også savner fokus på tværfaglighed.

Satspuljeaftale understreger behov for lovændringer

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

DS om whistleblower-portal: Anonym kritik bør være sidste udvej

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

”Uden revalidering havde jeg haft brug for fleksjob nu

Efter flere års smerter som følge af en knallertulykke måtte 29-årige Michael Sørensen fra Aalborg opgive livet som lastvognsmekaniker. Revalideringen gjorde det muligt for ham at skåne sine knæ for yderligere nedslidning – og samtidig blive i bilbranchen.

”Jeg tør ikke tænke på, hvor vi var endt uden revalidering

Da 47-årige Tina Jensen fik en diskusprolaps i ryggen og mistede sit job som SOSU-assistent, var hendes største motivation, at hun igen ville kunne klare sig selv. I dag er hun uddannelsessekretær, og hun er ikke i tvivl om, at revalidering er grunden til, at hun er tilbage i job.

Mig og mit arbejde: Nana Martine Persson

Nana Martine Persson er 25 år, bor i Aarhus med sin kæreste og arbejder som familierådgiver i Syddjurs Kommune. Ved siden af arbejdet er hun som frivillig en del af et ungepanel i Projekt BRUS – et samarbejdsprojekt mellem 11 kommuner – hvor hun med udgangspunkt i egne oplevelser fra et hjem med alkoholmisbrug fortæller sin historie.

Nyt redskab: Tjek om din praksis kan forventes at virke

En ny rapport fra SFI indfører begrebet ”lovende praksis” og har udviklet et redskab, som skal gøre det lettere at måle, om en social indsats kan forventes at virke. Forskningschef fra SFI pointerer, at det også handler om at anderkende den praksis, der ikke har været effektevalueret – men understreger samtidig, at det ikke er et udtryk for, at vi er på vej væk fra evidenstankegangen.

Det handler jo bare om fem timer…

Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen hjælper ikke kontanthjælpsmodtagerne i arbejde, der er simpelthen ikke jobs til dem. Så voksne vil blive endnu mere marginaliserede, og tusindvis af børn risikerer at vokse op i fattigdom.

To sider af samme sag

Når vi oplever, at godt socialt arbejde bærer frugt, skaber det arbejdsglæde. Ligesom det fører til stress og psykisk nedslidning, når økonomi og bureaukrati spænder ben. Som fagforening skal vi kæmpe for medlemmernes arbejdsforhold, men vi skal også være talerør for de borgere, som vi arbejder med. De to ting hænger uløseligt sammen.