Arbejdsmarkedsparat er noget, man bliver på virksomheden

Vi skal tænke anderledes om virksomhedspraktik for udsatte kontanthjælpsmodtagere, siger Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningscenter. Hun er forskningsansvarlig for rapporten "Fra udsat til ansat - set fra et arbejdsgiverperspektiv".

5 HURTIGE: Hvad er hovedpointerne i de nye forskningsresultater?

En afgørende pointe er, at selv udsatte kontanthjælpsmodtagere kan komme i job, hvis vi tænker anderledes. Der skal ske et konkret match med en virksomhed, så kontanthjælpsmodtageren kan skabe værdi i virksomheden. Forløbene skal være lange, og der skal være en potentiel mulighed for et job efterfølgende.

Hvor meget betyder længden af en virksomhedspraktik?

Længde er vigtigt, når vi har med de udsatte at gøre, så hellere én lang end ti mindre virksomhedspraktikker. For det første fordi det tager tid at oparbejde de nødvendige kompetencer, for det andet fordi det giver den udsatte tilstrækkeligt ro på, at det er indtænkt fra starten, at udvikling skal tages i det tempo, der er det rette for den enkelte udsatte. For det tredje fordi skift faktisk er vanskeligt at håndtere for målgruppen.

I peger også på vigtigheden af det gode match. Hvad betyder det?

Det er vigtigt, at match baseres på, at der er et konkret potentiale for, at den udsatte kan komme til at passe til virksomheden og få et job, hvis muligheden opstår. I dag laver man for eksempel virksomhedsplaceringer, hvor man har nogle forhåndsaftaler med en virksomhed om praktikpladser – for eksempel fordi virksomheden er god til ”at afklare” borgeren. Vi går skridtet videre og siger, at man skal gå efter en potentiel jobmulighed hver gang. Det skaber en helt anden motivation hos borger og virksomhed.

Hvad er risikoen, hvis man ikke bruger jeres resultater?

Det betyder, at der er en reel risiko for, at virksomhedsredskabet over tid er i fare for at blive undermineret. Vi skal passe på, at virksomhederne ikke bliver den nye “aktiveringskarrusel”.

Hvad vil du gerne se af ændringer?

Hvis vi sætter ressourcer ind på en fornyet tilgang i beskæftigelsesindsatsen, vil flere kontanthjælpsmodtagere komme i arbejde inden for en årrække. Resultaterne giver også anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den måde, vi arbejder med jobparathed på i jobcentrene og lovgivningen. Her er grundforståelsen, at jobparathed er noget objektivt; enten er man det, eller også er man det ikke. Forskningen peger på, at jobparathed er kontekstbestemt. En kontanthjælpsmodtager kan godt være jobparat et sted og skabe værdi, men ikke et andet sted.

Charlotte Hansen er projekt- og forskningschef i Væksthusets Forskningscenter. Forskningsrapporten kan downloades på www.vaeksthusets-forskningscenter.dk