Besparelser på professionshøjskolerne rammer vores vigtigste råstof

Samfundet har brug for dygtige, godt uddannede offentligt ansatte. Det er urealistisk, at vi kan bevare kvaliteten i uddannelserne og uddanne stadig flere for færre penge, sådan som finansministeriets regnedrenge tilsyneladende tror.

REGIONSLEDER: Vi har brug for dygtige og godt uddannede socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, jordemødre, offentlig administrationsbachelorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter med mere. Kort sagt: Et velfungerende samfund har brug for, at unge bliver godt uddannede, så de kan løfte opgaverne nu og i fremtiden. I mange år er Danmark blevet fremhævet som et vidensamfund, hvor uddannelse af høj kvalitet var det vigtigste råstof. Og der er ingen tvivl om, at et højt uddannelsesniveau er en investering i fremtiden.

Nu står professionshøjskolerne så over for store besparelser. Effekten af forsommerens uddannelsesforlig mærkes. Landet over tales der om, at op imod hver 10. underviser skal afskediges som følge af de vedtagne besparelser.

Gennem de seneste mange år har Undervisningsministeriet været optaget af at kontrollere kvaliteten i uddannelserne, og der er oparbejdet et meget omfattende og krævende akkrediteringssystem, hvor kvaliteten undersøges til mindste detalje. Hele uddannelsesinstitutioner er akkrediteret, såvel som enkeltuddannelser og eksempelvis også flere af socialrådgiveruddannelserne

Akkrediteringsinstituttet har undersøgt uddannelsernes kvalitet, og de godkendelser, der er givet, er kun givet efter en krævende og dybdegående kontrolproces. Denne optagethed af kontrol af kvalitet harmonerer dårligt med, at man fra ledelsernes side på professionshøjskolerne nu er tvunget til at sænke kvaliteten, for besparelserne kan ikke gennemføres uden, at det har meget omfattende konsekvenser.

Færre undervisere må nødvendigvis give større hold med mindre kontakt mellem underviser og studerende til følge, lige som færre undervisningstimer også må give en lavere kvalitet. Når en undervisningsinstitution skal spare, er der meget få måder at gennemføre en besparelse på uden, at det berører kvaliteten i undervisningen.

På Sjælland mangler der socialrådgivere, og blandt andre Professionsskolen Metropol øger optaget af socialrådgiverstuderende i 2017. Kommuner og regioner efterlyser dygtige, veluddannede socialrådgivere, der kan tiltræde stillingerne på arbejdspladserne. En uddannelse i topklasse må være målet, men det kræver god økonomi. Og den finansministerielle regnedrengs filosofi om, at man kan få mere for mindre må høre op. Professionsskolerne bør omgående fritages for besparelser.