DS om whistleblower-portal: Anonym kritik bør være sidste udvej

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

“Socialeaks” er en ny hjemmeside, som giver socialrådgivere og andre fagfolk på socialområdet mulighed for – ganske anonymt – at fortælle om ”situationer, der er uforenelige med socialfaglighed og acceptabelt velfærdsarbejde” og ”virkeligheden om mennesket i systemet,” som Socialeaks selv udtrykker det.

Ifølge talsmand for Socialeaks, Andreas Holck Høeg-Petersen, har folkene bag siden i høj grad oplevet et behov fra fagfolk om at kunne fortælle deres historier anonymt. Han understreger dog, at de anonyme udsagn bliver tjekket inden de bliver off entliggjort.

Socialeaks opfordrer desuden til, at man kontakter sin tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis man oplever lovbrud eller uacceptable forhold for sit faglige virke.

– Socialeaks skal gerne gå hånd i hånd med tillidssystemet og fagforeningerne. Vi ønsker på ingen måde at underminere eksempelvis tillidsrepræsentanterne, understreger Andreas Holck Høeg-Petersen.

DS: Vi kan handle på problemer

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, kender kun alt for godt socialrådgivernes dilemmaer ved at stå frem i offentligheden.

Selvom hun opfordrer alle socialrådgivere til at gå til deres tillidsrepræsentant eller direkte til deres DS-region med klager, anerkender hun, at anonyme læk af oplysninger kan være en sidste udvej.

– Kunne man tænke sig, at vi vælger i anonymiseret form at off entliggøre noget eller opfordre nogen til det, hvis vi ikke kommer nogle vegne selv? Bestemt. Vil det kunne være Socialeaks? Det kunne man sagtens forestille sig. Men man skal forsøge de interne kanaler først. Det er den rette måde at gøre det på, siger hun.

Majbrit Berlau understreger dog, at socialrådgiverne skal sikre, at de beskytter både sig selv og eventuelle borgere i henhold til lovgivningen, og at man behandler oplysningerne med respekt.

Talsmand for Socialeaks Andreas Holck Høeg-Petersen ser hjemmesiden som et sted, hvor socialrådgivere kan vise de problemer, der er i systemet, som ikke nødvendigvis indebærer brud på loven eller faglige regler. Men også her bør man gå til sin fagforening, opfordrer Majbrit Berlau.

– DS er formaliseret høringspart i lovgivningsprocesserne. Det betyder, at vi direkte inviteres til at rådgive Folketinget om problemer fra praksis i forbindelse med eksempelvis udformningen af ny lovgivning.

I den forbindelse er tilbagemeldinger om problematiske konsekvenser af lovgivningen særdeles værdifuld, understreger DS-formanden.

– Derfor arbejder vi også tæt sammen med de relevante faggrupper i DS, når vi udformer høringssvar til ny lovgivning.

Læs mere om etik og ytringsfrihed for socialrådgivere


Råd: Sådan undgår du at sager kan genkendes

For at undgå at borgersager kan genkendes, kan socialrådgivere med fordel løfte specifikke eksempler op på et mere generelt niveau, eksempelvis ”Jeg oplever borgere/familier, som…” samt skift eller skjul karakteristika, der ikke er afgørende for sagen: Køn, alder, etnicitet, antal børn og så videre.

Kilde: FTF og Dansk Socialrådgiverforening