”Revalidering har været en god forretning – for mig og for statskassen

Direktør i LivaRehab, Flora Ghosh, arbejdede som ufaglært hjemmehjælper, inden hun via revalidering uddannede sig til socialrådgiver. Ordningen var afgørende for hende, og i sit virke ser hun nu, hvordan de sværere vilkår for at få revalidering rammer udsatte kvinder hårdt.

Flora Ghosh var 28 år, da hun i 1996 besluttede, at hun ville uddanne sig til socialrådgiver. På det tidspunkt havde hun boet i Danmark i tre år – de sidste halvandet år alene med sin to år gamle datter – faderen havde hun forladt efter et voldeligt forhold, som havde sendt hende og datteren på krisecenter.

Hendes bachelor i engelsk fra fødelandet Bangladesh var ugyldig i Danmark, så tilværelsen som journalist i Bangladesh var blevet erstattet med ufaglært job som hjemmehjælper, stuepige og rengøringshjælper i København – job, hun hurtigt indså, hun ikke kunne holde til i længden.

– Jeg var glad for jobbene, især som hjemmehjælper, men det var meget hårdt, når jeg samtidig var alene med et lille barn, siger Flora Ghosh og sætter sig til rette i sofaen på sit kontor hos LivaRehab på Frederiksberg, hvor hun i dag er socialrådgiver og direktør.

LivaRehab arbejder med rehabilitering af kvinder med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.

– Jeg ville have, at min datter skulle have et ordentligt liv, og det fik hun ikke af, at jeg gik og blev nedslidt. Samtidig kom jeg med en akademisk uddannelse fra Bangladesh og ville klare mig selv. Så jeg ville gerne uddanne mig, fortæller Flora Ghosh, der har vundet en række priser for sit socialfaglige virke, blandt andre Tine Bryld Prisen i 2013.

Kendte ikke revalidering

I forbindelse med sit job som hjemmehjælper havde Flora Ghosh meldt sig ind i FOA. Da hun var ledig og fik dagpenge, opfordrede en socialrådgiver fra fagforeningen hende til at søge vejledning hos Københavns Kommune, hvor hun boede.

Det lød fornuftigt, syntes hun, så hun troppede op på det lokale socialcenter.

– Jeg havde netop købt en andelslejlighed, og jeg tænkte, at hvis kommunen kunne hjælpe med at få den solgt, og jeg ved siden af SU’en arbejdede om aftenen, så kunne økonomien godt løbe rundt.

Mødet med den kommunale sagsbehandler fik dog Flora Ghosh til at tænke i andre baner.

– Sagsbehandleren sagde med det samme: ”Du har vel ikke tænkt dig at arbejde om aftenen, når du har en lille pige at passe?” Samtidig pegede hun på mine psykosociale problemer som følge af det voldelige forhold som grund til, at det var oplagt at tilkende revalidering.

Den afgørelse vendte fuldstændig op og ned på Flora Ghoshs situation.

– Jeg kendte slet ikke begrebet ”revalidering,” så da jeg fik forklaret, hvad det var, blev jeg simpelthen så glad og lettet. Jeg kunne blive boende med min datter i min lejlighed, jeg kunne fokusere på studiet og på at være mor til min lille datter uden at skulle arbejde om aftenen eller om natten.

Det var en enorm mulighed, følte Flora Ghosh. Men med muligheden fulgte også en forpligtelse, følte hun.

– Som revalidend har man jo opfølgningsmøder med en sagsbehandler, som skal sikre en socialfaglig støtte. Så det var vigtigt for mig at vise, at det gik godt.

”Jeg belaster ikke systemet”

Flora Ghosh fik tilkendt revalidering efter kun et enkelt møde med en sagsbehandler, som dengang for 20 år siden havde myndighed til at tilkende revalidering.

– Jeg læste i de tre år, det dengang tog at blive socialrådgiver, og siden da har jeg arbejdet og betalt min skat. Det har været en særdeles god forretning for statskassen, siger hun og griner, inden hun igen bliver alvorlig.

– Jeg har nogle følgevirkninger blandt andet som konsekvens af det voldelige forhold samt overgreb under min opvækst i Bangladesh, som gør, at jeg af og til kan have brug for psykologsamtaler. Men det kan jeg selv betale for. Her belaster jeg ikke systemet – og jeg er herre over mit eget liv, understreger hun.

LivaRehab hjælper hvert år cirka 250 mennesker, som har skadevirkninger fra prostitution, vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse. Her har Flora Ghosh set, hvordan en række udsatte kvinder har haft gavn af revalidering.

– Mennesker, som har oplevet incest og vold, har – takket være revalidering – uddannet sig til eksempelvis pædagoger og socialrådgivere og har skabt et bedre liv for sig selv og deres børn.

”Du skal ydmyge dig i dag”

Til gengæld har Flora Ghosh i sit job også set, hvordan det blandt andet i forlængelse af førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013, er blevet væsentligt sværere at få tilkendt revalidering.

– Indtil for omkring tre år siden kunne jeg stolt sige, at jeg aldrig havde oplevet et afslag, når jeg indstillede nogen til revalidering. Men sådan er det ikke mere.

For det første ser medarbejderne hos LivaRehab flere afslag på revalidering, og for det andet oplever centerets brugere et langt mere kompliceret forløb, selv hvis de bliver indstillet til revalidering.

– Du bliver kastet fra sagsbehandler til sagsbehandler og rundt i ressourceforløb. Hver eneste gang skal du starte forfra med at fortælle din livshistorie om incest, overgreb, vold og prostitution til en vildt fremmed. Du skal ydmyge dig igen og igen, og så ender det hele måske alligevel med et afslag.

Konsekvenserne for de af centerets brugere, som får afslag på revalidering, er tydelige, mener Flora Ghosh.

-Vi ser helt konkret, at nogle går ud og prostituerer sig igen. Ikke fordi de vil, men fordi de ikke føler, at de har andet valg. Og generelt hænger kvinderne i høj grad fast i ledighed og i de sociale problemer, de har.

Revalidering er en investering

Problemer, der bliver forværret med de nye lave ydelser som kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, understreger LivaRehab-direktøren.

– Det her er ekstremt udsatte kvinder, som ofte står helt uden netværk. Afslag på revalidering betyder ofte, at de ikke får den uddannelse, der kan give dem og deres børn et bedre liv.

Flora Ghosh understreger, at det ikke kun er den højere ydelse, som er afgørende forskel på revalidering og uddannelse i SU-systemet.

– Ordningen sikrer også en socialfaglig støtte, som kan være afgørende for eksempelvis vores brugere. Og så skal man huske på, at revalidering også er en investering i revalidendernes børn. Min datter læser til læge i dag. Det er jeg stolt over, og jeg tænker af og til på, om hun også ville have gjort det, hvis jeg ikke selv havde læst videre dengang, siger Flora Ghosh, som er i tvivl om, hvor hun selv var endt uden revalidering.

– Jeg ved ikke, om jeg havde fuldført mit socialrådgiverstudie på SU og med aftenarbejde, som jeg oprindeligt havde planlagt, eller om det havde været for hårdt. Jeg var enlig mor og havde intet netværk, ingen til at hjælpe mig. Måske havde jeg været nedslidt ufaglært i dag, hvis ikke, det var for sagsbehandlerne hos FOA og i Socialcenteret.


Hvad er revalidering?

Revalidering er beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til personer, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager har nedsat arbejdsevne, men som gennem optræning, omskoling eller uddannelse kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Revalideringen skal dermed være med til at forhindre, at borgere med nedsat arbejdsevne – eksempelvis efter en arbejdsskade eller på grund af nedslidning – ender på førtidspension. For at få støtte skal der være en realistisk mulighed for, at borgeren kan opnå hel eller delvis selvforsørgelse af revalideringen.