Paneldebatter

Socialrådgiverdage 2021 har tre paneldebatter. Læs om dem her

P1 - Paneldebat - Onsdag den 17. november kl. 11.20-12.40 - 'Børnene Først – en aftale som kan få stor betydning for børn, unge, familier og socialrådgiverne''

Børnene Først – en aftale som kan få stor betydning for børn, unge, familier og socialrådgiverne

Stort set alle partier i Folketinget landede i maj en aftale om Børnene Først. En aftale, der var længe ventet efter at Mette Frederiksen brugte store dele af sin første nytårstale til at varsle en reform af området. Indsatsen for børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte får sin helt egen Barnets Lov, og der bliver nedsat en række partnerskaber, som skal udvikle og følge indsatsen.

Vi har samlet et panel af vigtige aktører på børneområdet og bedt dem deres bud på spørgsmålene:

  • Hvad synes du er det væsentligste at fremhæve ved aftalen om Børnene først?
  • Hvor tror du aftalen vil betyde en væsentlig ændring for de børn, unge og familier, der har behov for støtte?
  • Hvordan vil den ændre socialrådgivernes arbejde på børne- og familieområdet?

Derefter åbnes der op for spørgsmål/debat imellem panel og publikum.

I panelet sidder to socialordfører fra Folketinget Trine Torp, SF og NN , Helle Støve fra Børne- og Kulturchefforeningen, Davis Adrian Pedersen fra De Anbragtes Vilkår David, Vivi Nielsen fra ForældreLANDSforeingen og Signe Færch fra Dansk Socialrådgiverforening.

Tilbage til tidsplan

P2 - Paneldebat - Onsdag den 17. november kl. 11.20-12.40 - Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen – kan det lade sig gøre?

Begrebet ”Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” kommer fra flere fronter på en gang. Ydelseskommissionen er fornyeligt kommet med deres anbefalinger til et helt nyt ydelsessystem. Professor Nina Smith og co. skal komme med anbefalinger til 2. generationsreformer på beskæftigelsesområdet. Og så skal der også lige spares en milliard på den aktive beskæftigelsesindsats, som efter sigende skal gøres ved at nytænke indsatsen, lyder det fra aftalepartierne bag Arne-pensionen.

Derfor inviterer DS forskellige videnspersoner og centrale aktører på beskæftigelsesområdet ind til debat, for at høre deres bud på hvordan beskæftigelsesindsatsen kan nytænkes, og hvad der skal til for at det kan lade sig gøre.

Så kom og hør blandt andet professor ved Aalborg Universitet Dorte Caswell, Jobcenterchef i Aabenraa Kommune Thomas Kjærgaard, Direktør og Cheføkonom i KL Morten Mandøe, et par politikere og Dansk Socialrådgiverforenings formand Mads Bilstrup debattere hvordan vi nytænker beskæftigelsesindsatsen.

Tilbage til tidsplan

P3 - Paneldebat - Torsdag den 18. november kl. 10.45-12.00 - 'Den fælles kernefaglighed, professionsidentitet og professionsuddannelse – muligheder i fremtiden'

Hvad er det en socialrådgiver kan og er det godt nok. Det bliver debatteret på mange niveauer, og med denne paneldebat åbnes debatten om socialrådgivernes professionsidentitet og professionens fælles kernefaglighed. Socialt arbejde er dynamisk og præges af de berørte mennesker, familier, lokalsamfund og stat, og stadig vil vi gerne kunne fortælle kort hvad en kompetent socialrådgiver kan og gør.
Paneldebatten sætter en ramme, hvor panelet kort præsenterer deres svar/refleksioner på spørgsmålene:

  • Hvad er socialrådgivernes særlige kompetencer og samfundsmæssige værdi – hvad er vores kernefaglighed?
  • Kan/skal vi styrke en fælles professionsdannelse og professionsidentitet? Og hvilket ansvar ligger i uddannelsen, i praksis og hos politikerne, for at kernefagligheden kan formidles, debatteres og evalueres, også blandt ikke-socialrådgivere?
  • Hvad skal vi som socialrådgivere, profession og fagforening gøre i fremtiden, hvis vi vil passe godt på faget?

Derefter åbnes der op for spørgsmål/debat imellem panel og publikum.

I panelet sidder studieleder ved socialrådgiveruddannelsen UC Syd/Esbjerg, Britta Martinsen; professor ved Ålborg Universitet, Lars Uggerhøj; docent ved Københavns Professionshøjskole, Helle Antzcak; og fungerende næstformand i DS, Signe Færch.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168