AB1 - Flygtninge i Danmark på midlertidigt ophold

Mette Blauenfeldt, chef for viden og udvikling, Sine Hav, integrationsfaglig seniorrådgiver og Dorte Smed, asyljurist, alle DRC Dansk Flygtningehjælp og Anna Jessen, socialrådgiver, Oasis – traumebehandling af flygtninge og deres familier

Workshoppen stiller skarpt på de nye regler og praksis omkring inddragelse af ophold og hjemsendelse af flygtninge, samt de konsekvenserne lovgivningen har for integrationsarbejdet. Vi vil gennemgå reglerne i udlændingelovgivningen; processen, når flygtninge bliver indkaldt til samtale i Udlændingestyrelsen og hvis de får endeligt afslag på opholdstilladelse i Flygtningenævnet; ophold på udrejsecentre mv.

Vi vil endvidere dele praksiserfaringer om, hvordan det bredt påvirker flygtninges situation i Danmark, samt stille skarpt på, hvordan vi som socialrådgivere kan håndtere de nye udfordringer, som midlertidigheden giver for det sociale arbejde med flygtninge. Hvad betyder det for integrationsarbejdet i kommunerne? Og hvordan påvirker det hverdagen for flygtninge med midlertidige opholdstilladelser i Danmark?

Tilbage til tidsplan

AB2 - Dilemmaer i de højkonfliktfyldte skilsmissesager

Lise Glæsner, socialrådgiver/familiebehandler og Søren Sørensen, psykolog, begge Ballerup Familiehus

Kunne du tænke dig at blive bedre til at screene og håndtere de højkonfliktfyldte skilsmissesager?

Sager, hvor man som socialrådgiver ofte oplever at blive en uønsket del af en kampplads, hvor fokus ofte bliver drejet væk fra barnets trivsel, og i højere grad kommer til at handle om forældrenes indbyrdes konflikt!

Vi vil gerne introducere dig til:

  • Nyeste forskning inden for skilsmisser
  • At øge socialrådgiverens kompetenceniveau i disse sager
  • Let anvendeligt screeningsredskab, hvor det er muligt at opdele disse skilsmissefamilier i konfliktfyldte og højkonfliktfyldte sager
  • Metoder til at håndtere de svære samtaler
  • At fastholde fokus på barnets trivsel
  • At motivere forældrene til at sige ”ja” til at få hjælp.

Tilbage til tidsplan

AB3 - Fremtidens arbejde for og med mennesker med handicap

Liselotte Hyveled, formand, Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd (DCH) har fået VIVE til at udarbejde en ny gap-analyse. Her undersøges mødet mellem borgere med handicap og kommunerne samt de barrierer og muligheder for inddragelse og tillid, som parterne oplever i relationen til hinanden. Analysen viser betydelige forskelle mellem borgernes og de kommunalt ansattes oplevelse af sagsbehandlingen.

DCH vil fortælle om de udfordringer, de ser i gap-analysen, og give deres anbefalinger til, hvordan tilliden kan styrkes på området.

Eksempler fra praksis vil fortælle, hvordan de arbejder mere inkluderende og tillidsbaseret – og hvilken betydning det har for socialrådgiverne og for mennesker med handicap.

Workshoppen ønsker en dialog om, hvordan socialrådgivere fremadrette kan arbejde på dette område – og hvilke muligheder og udfordringer, det giver.

Tilbage til tidsplan

AB4 - Læring og efteruddannelse skal foregå i praksis

Andreas Rønne Nielsen og Niels Christian Barkholt, Social Talks

Denne workshop introducerer til og arbejder med, hvordan vi kan flytte læring og efteruddannelse helt tæt på praksis. Det bliver demonstreret, hvordan vi kan arbejde med læring som en integreret del af hverdagen på en måde, så det engagerer alle og løfter både vidensniveau, kompetencer, resultater for borgerne og samtidigt styrker arbejdsmiljøet.

Social Talks’ koncept består af talks, videoer og konkrete digitale værktøjer, som kan bruges lokalt. Konceptet består også af en ”facilitatorskole”, hvor fagpersoner trænes til at skabe videndeling mellem kolleger på arbejdspladsen. Målet hermed er både at få delt erfaringer systematisk samt at få ny viden ind i organisationen.

Workshoppen vil indeholde træning af deltagerne i facilitering, vi vil ser en talk, gennemførsel af en lærende samtale og introduktion til site og anvendelse af Social Talks.

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168