Hovedoplæg

Socialrådgiverdage 2021 har tre hovedoplæg. Læs om dem her

Onsdag den 17. november kl. 09.50 - Hilary Cottam, (på videolink) 'Relationel velfærd og Radikal hjælp' og Pernille Randrup-Thomsen: 'Relationel velfærd i en dansk kontekst'.

Relationel velfærd og Radikal hjælp

Hilary Cottam, på videolink (30 min.)

Hilary Cottam vil have os til at gentænke vores velfærdssystemer, så vi lader mennesker og relationer mellem mennesker være styrende for den hjælp, vi giver. For velfærdssystemerne er udtænkt i en anden tid, og der er behov en radikalt anden hjælp for at imødekomme menneskers behov i dag.

Med Hilary Cottams ord: ”Det sociale system kan opfange dig, så du undgår at falde dybere ned, men det kan vanskeligt frisætte dig og give dig den energi, som er nødvendig for at klare dig godt i samfundet

Hilarys grundlæggende tanke er, at der er brug for en anden tilgang til mødet med de mennesker, som ofte er sårbare og ikke uden videre kan formulere, hvad de gerne vil. Fokus skal derfor være på menneskers egne oplevelser af helheder og sammenhænge. Samtidig skal vi helt væk fra risiko-tankegangen til fordel for at tænke i relationer. Et system, der er baseret på at kontrollere risiko, modarbejder tillidsfulde relationer med mennesker, familier og lokalsamfund, og derfor bliver det også så svært at forstå, hvad der foregår.

Det er radikalt, men Hilary beskriver en virkelighed, der viser, at når man arbejder relationelt, så styrkes tilliden. Det giver plads til menneskets eget blik for, hvad der er den bedste hjælp. For socialarbejderne betyder det, at vi skal handle på grundlag af erfaring, træning og viden – og vi skal ikke lade os undertrykke af skemaer og regelstyring. Socialarbejderne kan selv gå foran og tænke anderledes.

» Læs mere om Hilarys arbejde

Relationel velfærd i en dansk kontekst

Pernille Randrup-Thomsen, Afdelingsleder Projekt Opgang Til Opgang

Hvad skal man være opmærksom på når man arbejder med afsæt i tænkningen om relationel velfærd i et set up, hvor der er myndighed på alle opgaver?

Er risikovilligheden en forudsætning for at kunne arbejde med relationel velfærd? Hvor stor risikovillighed kan man forvente/forlange af borgere, medarbejdere, ledere, chefer og politikere?

Kan man lykkes med at arbejde tværfagligt uden det bliver ”tvære fagligt”? Og hvilke kompetencer og rammer er nødvendige for at kunne lykkes med dette?

I det relationelle beskæftigelsesprojekt ”Opgang Til Opgang” arbejder 10 medarbejdere fra 5 forskellige forvaltninger blandt andet med afsæt i Hillary Cottams tanker om relationel velfærd. Pernille Randrup-Thomsen vil på baggrund af erfaringerne fra projektet give input til refleksioner til de kommende dages workshops.

Tilbage til tidsplan

Onsdag den 17. november kl. 14.00 - Jon Kvist, 'Reformer og socialrådgivere: Hvordan kan reformer hjælpe socialrådgivere med at bidrage (endnu mere) til at løse velfærdssamfundets kerneopgaver?'

Jon Kvist, medlem af Regeringens Ydelseskommission og Reformkommission, samt professor ved RUC

Bedre møder mellem mennesker – socialrådgivere og borgere – står centralt for at overkomme velfærdssamfundets udfordringer ifølge både Ydelseskommissionen og Reformkommissionen. Ydelseskommissionen foreslog derfor bl.a. et enkelt system med færre satser og regler. I Reformkommissionen står det komplekse møde mellem borgeren og det offentlige centralt, dels som en udfordring i sig selv, dels som en forhindring i at sikre færre unge uden uddannelse og færre voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet. I håbet om en god diskussion af hvordan socialrådgivere får kernefagligheden bedre i spil giver Jon Kvist som medlem af begge kommissioner et indblik i deres forslag og tanker om reformer, socialrådgivere og velfærdssamfundets kerneopgaver.

Tilbage til tidsplan

Torsdag den 18. november kl. 15:15 - Jan Hellesøe

Jan Hellesøe, manipulationsekspert og mentalist

I kender ham måske fra TV, hvor Jan Hellesøe mange gange har optrådt med sine fantastiske, forførende psykologiske manipulationer.

Nu har I chancen for selv at opleve på nærmeste hold, når Jan leverer et show, der både underholder og oplyser. I vil undervejs blive klogere på jer selv og jeres sind og måske vil I også få et nyt blik jeres medmennesker og verden omkring jer.

Det bliver helt sikkert fornøjeligt.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168